KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH LÚA SỌC ĐEN PHƯƠNG NAM
Ngày đăng : 16/08/2017

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH HẠI LÚA

 1.   Cơ quan gửi mẫu:

1.1.           Chi cục Trồng trọt và BVTV Nam Định

1.2.           Chi cục Trồng trọt và BVTV Ninh Bình

2.   Ngày nhận mẫu: 11/8/2017

3.   Đơn vị giám định mẫu: Bộ môn Bênh cây, Viện Bảo vệ thực vật      

4.   Đối tượng cây trồng: Cây Lúa (Bắc Thơm số 7)

5.   Triệu chứng:

-         Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Đông Hải, Hải Hậu, Nam Định (NĐ-1): Cây lúa thấp lùn nhẹ, một số dảnh thấp lùn nặng, lá xanh đậm, đầu lá khô cháy và vàng, một số lá bị xoắn đầu lá, cổ lá rụt (không thoát cổ lá), dảnh cứng.

-         Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định (NĐ-2): Cây lúa thấp lùn nặng, dảnh thấp lùn nặng và cứng, lá xanh đậm, đầu lá khô cháy và vàng, một số lá bị xoắn đầu lá, cổ lá rụt (không thoát cổ lá), một số lá có gân lá gồ ghề, lá ngắn

-         Triệu chứng mẫu bệnh thu thập tại Kim Sơn, Ninh Bình  (NB-1): Cây và dảnh lúa bị thấp lùn nặng, lá xanh đậm, đầu lá khô cháy và vàng, một lá bị xoắn đầu lá, cổ lá rụt (không thoát cổ lá), dảnh cứng, một số lá có gân lá gồ ghề, lá ngắn

6. Kết quả giám định và kiến nghị

6.1. Kết quả giám định bệnh hại lúa Nam Định và Ninh Bình

Địa điểm

thu thập mẫu

Giống lúa

Giai đoạn sinh trưởng

Kết quả giám định bệnh

Lùn xoắn lá (RGSV)

Lùn lúa cỏ (RRSV)

Lúa lùn sọc đen phương nam (SRBSDV)

Đông Hải, Hải Hậu, Nam Định (NĐ-1)

Bắc Thơm số 7

Đẻ nhánh

-

-

+

Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định (NĐ-2)

Bắc Thơm số 7

Đẻ nhánh

-

-

+

Kim Sơn, Ninh Bình (NB-1) 

Bắc Thơm số 7

Đẻ nhánh

-

-

+

Ghi chú: - : Âm tính; +: Dương tính; Ngày đọc kết quả: 15/8/2017

            Mẫu bệnh hại lúa (giống Bắc Thơm số 7) do Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định và  Chi cục Trồng trọt & BVTV Ninh Bình được giám định tại Viện Bảo vệ thực vật cho kết quả dương tính với bệnh lúa lùn sọc đen phương Nam

6.2. Kiến nghị

- Điều tra định kỳ và ghi nhận diện tích nhiễm bệnh với các triệu chứng tương tự các mẫu đã giám định. Chỉ đạo phun thuốc hóa học trừ rầy lưng trắng (Sogatella furcifera) là côn trùng môi giới truyền bệnh vi rút gây bệnh.

- Chăm sóc cây lúa để tăng cường sức chống chịu của cây lúa với bệnh bằng bón phân kết hợp phun dinh dưỡng qua lá, phân vi lượng …, ưu tiên các sản phẩm có tác dụng kích thích ra rễ.

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· CẬP NHẬT KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI LÚA Ở BẮC KAN VÀ YÊN BÁI
· ĐẶT MUA TẠP CHÍ 2018
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ VÒI VOI HẠI CÂY ĐIỀU TẠI LÂM ĐỒNG
· QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH VI RÚT KHẢM LÁ KHOAI MỲ ( KHẢM LÁ SẮN)
· ÁNH TRĂNG ĐOÀN VIÊN
· LÙN SỌC ĐEN ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN NGÔ ĐÔNG
· GS.TS. NGUYỄN HOÀNG TRÍ LÀ NGUỜI CÓ CÔNG ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH BẢN ĐỒ SINH QUYỂN THẾ GIỚI
· Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022
· Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện từ năm 2022)
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018