Khởi động dự án nâng cao tính bền vững, giá trị cây cà phê, hồ tiêu
Ngày đăng : 24/06/2022

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và Công ty JDE tài trợ; Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp phục vụ Phát triển Pháp (CIRAD) cùng với các đối tác nghiên cứu, đối tác tư nhân thực hiện.

Dự án triển khai tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đến tháng 9/2024, với sự tham gia của gần 300 nông hộ trồng cà phê và hồ tiêu.

Trong năm đầu tiên của dự án, nhóm chuyên gia sẽ thiết kế và thử nghiệm một quy trình tưới tiêu mới nhằm cải thiện chất lượng đất và kiểm soát sâu bệnh gây hại từ đất; cải thiện các phương thức canh tác bền vững. Những kết quả thu được sẽ sử dụng để lập mô hình một cách chính xác phản ứng của cây cà phê và cây hồ tiêu trong các điều kiện khí hậu khác nhau, khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, để thiết kế hoàn thiện hệ thống tưới thông minh thích ứng với khí hậu cho hai loại cây này ở Tây Nguyên; hướng đến nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và quản lý chuỗi các tiêu chuẩn và chứng nhận bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, với đặc điểm khí hậu và đất đai thuận lợi, Tây Nguyên có rất nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển các cây trồng nông nghiệp giá trị cao như cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Đến nay, Tây Nguyên đã hình thành những ngành sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn, bước đầu xây dựng được thương hiệu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là cà phê và hồ tiêu, góp phần quan trọng nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp cả nước, nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam trên thế giới và khu vực. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp vùng Tây Nguyên đang phải đối diện với nhiều thách thức trong phát triển bền vững bao gồm các vấn đề lớn như thoái hóa tài nguyên đất và nước, biến đổi khí hậu, tổ chức quản lý sắp xếp còn hạn chế, liên kết chuỗi giá trị gặp khó khăn, giá trị gia tăng thấp…

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và Công ty JDE tài trợ; Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp phục vụ Phát triển Pháp (CIRAD) cùng với các đối tác nghiên cứu, đối tác tư nhân thực hiện.

Cà phê của tỉnh Đắk Nông sản xuất theo bộ tiêu chuẩn quốc tế phục vụ xuất khẩu.

Dự án triển khai tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đến tháng 9/2024, với sự tham gia của gần 300 nông hộ trồng cà phê và hồ tiêu.

Trong năm đầu tiên của dự án, nhóm chuyên gia sẽ thiết kế và thử nghiệm một quy trình tưới tiêu mới nhằm cải thiện chất lượng đất và kiểm soát sâu bệnh gây hại từ đất; cải thiện các phương thức canh tác bền vững. Những kết quả thu được sẽ sử dụng để lập mô hình một cách chính xác phản ứng của cây cà phê và cây hồ tiêu trong các điều kiện khí hậu khác nhau, khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, để thiết kế hoàn thiện hệ thống tưới thông minh thích ứng với khí hậu cho hai loại cây này ở Tây Nguyên; hướng đến nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và quản lý chuỗi các tiêu chuẩn và chứng nhận bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, với đặc điểm khí hậu và đất đai thuận lợi, Tây Nguyên có rất nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển các cây trồng nông nghiệp giá trị cao như cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Đến nay, Tây Nguyên đã hình thành những ngành sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn, bước đầu xây dựng được thương hiệu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là cà phê và hồ tiêu, góp phần quan trọng nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp cả nước, nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam trên thế giới và khu vực. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp vùng Tây Nguyên đang phải đối diện với nhiều thách thức trong phát triển bền vững bao gồm các vấn đề lớn như thoái hóa tài nguyên đất và nước, biến đổi khí hậu, tổ chức quản lý sắp xếp còn hạn chế, liên kết chuỗi giá trị gặp khó khăn, giá trị gia tăng thấp…

Nguồn: https://baotintuc.vn/

Một số thành viên của hợp phần 1

Thay mặt Dr. Nguyễn Văn Liêm, Dr. Nguyễn Văn Chung báo cáo tiến độ thực hiện của hợp phần 1 mà Viện Bảo vệ thực vật là đồng chủ trì

Các thông tin khác :
· Synergistic Effects of a Root-Endophytic Trichoderma Fungus and Bacillus on Early Root Colonization and Defense Activation Against Verticillium longisporum in Rapeseed
· Design and Validation of Plasmid Vectors for Characterizing Protein–Protein Interactions in Spodoptera frugiperda Insect Cells
· Mapping of Crown Rust (Puccinia coronata f. sp. avenae) Resistance Gene Pc54 and a Novel Quantitative Trait Locus Effective Against Powdery Mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) in the Oat (Avena sativa) Line Pc54
· Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2025 mở rộng diện tích chanh dây lên 20.000 ha
· Bưởi Diễn Hà Nội – Đặc sản có dần bị lãng quên?
· VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
· KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
· The genetic basis and interaction of genes conferring resistance to Puccinia hordei in an ICARDA barley breeding line GID 5779743
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018