Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài KHCN
Ngày đăng : 07/01/2014

Đại diện cơ quan quản lý đề tài:

1. Ông. Phạm Công Hoạt – Chuyên viên chính - Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

2. Ông. Nguyễn Thế Ích – Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính

3. Bà. Nguyễn Thị Thanh Hà: Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Đại diện cơ quan chủ trì đề tài:

      Ông Lê Mai Nhất – Phó Phòng Khoa học và HTQT

Đại diện của địa phương:

1. Ông.  Phan Tiến Hải -  Chủ nhiệm HTX Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội

2. Ông. Lê Văn Nhiệm -  Chủ nhiệm HTA Tráng Việt – Mê Linh – Vĩnh Phúc

 

Sau khi nghe chủ trì đề tài báo cáo kết quả xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn trên cà chua trong năm 2010 tại Đông Anh và Mê Linh, đoàn đã đi kiểm tra thực địa, đồng thời nghe ý kiến của những người dân tham gia xây dựng mô hình, đoàn sơ bộ đánh giá nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng thành công 2 mô hình quản lý tổng hợp bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn trên cà chua (mỗi mô hình 1 ha). Kết quả,  trong mô hình, năng suất đã tăng từ 18 – 22% so với mô hình của nông dân; sử dụng chế phẩm thymol và bạc hà đã hạn chế bệnh được Héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn từ 55,36 – 61,13%. Tuy nhiên quản lý bệnh theo hướng tổng hợp, hiệu quả đạt 66,67% - 68,57% với bệnh HXVK, bệnh ĐLVK là 65,03% - 67,47%.

            Đề tài bước đầu đã chọn được Giống 3963 có khả năng kháng được 2 bệnh trên, hiện đang được người dân đang trồng phổ biến. Đặc biệt giá thành của sản phẩm bán buôn tại ruộng trong tháng 11 năm 2010 là 15.000đồng/kg, trong khi đó năm 2009 chỉ đạt 5.000đồng/kg.

            Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả xây dựng mô hình mà chủ trì và nhóm thực hiện đề tài. Mô hình có sự gắn kết chặt chẽ giữa người dân và nhà khoa học. Vụ đã gợi mở cho nhóm thực hiện sau khi kết thúc đề tài tiếp tục xây dựng dự án P để chuyển giao qui trình công nghệ cho người dân.

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· Phong chức danh GS, PGS năm 2010
· Hội nghị đầu bờ: Phòng trừ bệnh thối nhũn hành, tỏi tại Hải Dương
· Hội nghị Khoa học và Công nghệ Viện BVTV năm 2010
· LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN MÃO 201
· BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA
· Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia” năm 2010 và kế hoạch thực hiện trong năm 2011
· MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI TẾ BÀO SÂU KHOANG (S. litura) ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI RÚT NPV
· Tham quan mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại Bắc Hà- Lào Cai
· Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án do ACIAR tại Mộc Châu – Sơn La