KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
Ngày đăng : 10/08/2022

Ngày 10/08/2022 Sở KHCN Lạng Sơn tổ chức kiểm tra đề tài “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bọ hà hại khoai lang tại tỉnh Lạng Sơn” - tại Viện Bảo vệ thực vật. Đề tài do PGS. TS. Trịnh Xuân Hoạt chủ trì và được thực hiện 24 tháng (từ tháng 08/2021 đến tháng 08/2022).

Tiếp theo các hoạt động đã triển khai trong năm 2021, năm 2022 nhóm nghiên cứu đã thực hiện các công việc sau:

- Thí nghiệm nghiên cứu đặc điểm sinh học của bọ hà hại khoai lang

- Đánh giá  các chế phẩm sinh học trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chế phẩm nấm Beauveria và tuyến trùng ký sinh có hiệu quả cao trong phòng trừ, thử nghiệm trong đĩa petri cho kết quả tỷ lệ chết của bọ hà đạt 100% sau 7 ngày thử nghiệm.

- Đánh giá kết quả của thuốc hóa học trong điều kiện nhà lưới.

- Nhân nuôi nguồn bọ hà phục vụ cho các công việc lây nhiễm nhân tạo bọ hà vào các ô thí nghiệm trong nhà lưới.

Đoàn kiểm tra đã nghe tóm tắt báo cáo, thăm phòng thí nghiệm, kiểm tra các thí nghiệm/hoạt động đang triển khai, đồng thời có phóng viên báo đài của tỉnh cùng đồng hành để ghi lại các hình ảnh, công việc kiểm tra và kịp thời đưa tin.

Cuối cùng, đoàn kiểm tra đánh giá cao các hoạt động đã đạt được, tiến độ đáp ứng yêu cầu, có đầy đủ sản phẩm và đảm bảo yêu cầu đặt ra của Đề tài.

Các thông tin khác :
· KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
· The genetic basis and interaction of genes conferring resistance to Puccinia hordei in an ICARDA barley breeding line GID 5779743
· The barley leaf rust resistance gene Rph3 encodes a predicted membrane protein and is induced upon infection by avirulent pathotypes of Puccinia hordei
· Molecular genetics of leaf rust resistance in wheat and barley
· NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
· Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi kiến thức chung
· HỘI NGHỊ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
· KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU
· Ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018