KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
Ngày đăng : 16/08/2022

Ngày 12/08/2022 Vụ KHCN&MT, Viện BVTV tổ chức kiểm tra và đánh giá mô hình quản lý rệp sáp giả hại na theo hướng sinh học tại Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam.

Đoàn kiểm tra gồm: Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ KHCN, Viện KHNN Việt Nam, Chi cục Trồng trọt, BVTV và kiểm lâm Hà Nam, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Kim Bảng, UBND xã...

Kết quả thực hiện được các cơ quan quản lý đánh giá cao, đặc biệt là người dân được tham gia mô hình vô cùng phấn khởi và giá thành lại rất ổn, đồng thời đảm bảo được sức khỏe cho người dân, thiết lập được quần thể thiên địch trên đồng ruộng phong phú hơn.

Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam với hơn 300ha na, chất lượng ngon, điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết phù hợp cho cây na tại vùng này. Do vậy phía quản lý địa phương mong muốn mô hình sẽ được nhân rộng trong các năm tới để đánh giá chính xác về sự thiết lập quần thể thiên địch trên đồng rộng.

Đặc biệt, hiện nay trên vườn na xuất hiện loài bọ vòi voi gây hại hoa ở vụ 2, là đối tượng mới và chưa biết chúng từ đâu tới, ký chủ là cây trồng nào, vòng đời là bao nhiêu ngày, rất mong Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ KH&CN và Sở KH&CN Hà Nam ... xem xét và cấp kinh phí để giải quyết vấn đề cấp thiết của người dân.

Cây đối chứng không quản lý rệp - Bị rệp sáp giả hại nặng và hại 100% số quả/cây


Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật