Viện Bảo vệ thực vật - Plant Protection Research Institute (PPRI).

  Địa chỉ : Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại : (84-4.) 38389724; 37521380; 37521381 - Fax : (84-4) 38363563
  Họ và tên :
  Địa chỉ :
  Điện thoại :
  E-mail :
  Nội dung :
  Mã bảo vệ :
  Click Refesh Image (Ấn vào ảnh để thử chuỗi khác)