MINI – CONFERENCE ON AGROECOLOGICAL CROP PROTECTION (ACP): THE CASE OF FALL ARMYWORM (Spodoptera frugiperda) AND FRUIT FLIES
Ngày đăng : 04/06/2022

          In recent years, the Fall Armyworm (Spodoptera frugierda) emerges and becomes the most important invasive pest not only in Viet Nam but also in many countries on the world (see the picture below).

 

          Today, Plant Protection Research Institute (PPRI) has an opportunity to host a scientific exchange (a mini-conference) with participating scientists from many countries and scientific organizations such as Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS), CIRAD, Vietnam National University of Agriculture, Plant Protection Department (PPD), CIRAD + ASEA (Agroecology in Southeast Asia) and some entomologists and scientists from PPRI and more 20 scientists, organizations that attended online. There were 6 presentations in total,among them 3 about FAW, the situation of FAW in Viet Nam and the use of Pheromones for FAW trapping then followed by a presentation of Pierre Silvie (CIRAD) about the study of FAW and partnerships all around the world. The second part of the conference was the session of biological control of fruit fly with 3 presentations on Sterilized Insect Technology (SIT) for fruit fly management in Viet Nam;Biocontrol for key insect pest management in Viet Nam and Agroecological management of fruit flies. Many questions were asked and answered during the fruitful discussion, which means these two insects are very interested and important. The conference was finished by a visit of PPRI research on FAW, SIT, and biocontrol.

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật