Một số trao đổi về hiện trạng bệnh Virus Lúa Lùn Sọc Đen Phương Nam...

Tác nhân gây bệnh vi rút khảm lá sắn tại tây Ninh...

Quy trình thâm canh giống Đào chín sớm ĐCS1 - Viện Bảo vệ thực vật...

Quy trình phòng chống bệnh Chổi Rồng hại Nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ...

Tải về MỤC LỤC 1 Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế Tải về 2 Bộ môn Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Nông lâm Huế 50 năm thành lập và phát triển (1967 - 2017) Tải về 3 Nhận dạng gen kháng bệnh đạo ôn ở một số tỉnh Bắc miền Trung bằng các dòng lúa chỉ thị đơn gen kháng Tải về 4 Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn ở thành phố Huế Tải về 5 Điều tra hiện trạng gây hại của cỏ dại trên lúa gieo sạ ...

01