NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
Ngày đăng : 24/08/2022

Ngày 22 tháng 8 năm 2022 Viện Bảo vệ thực vật tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum”, do PGS. TS. Trịnh Xuân Hoạt làm chủ trì. Đề tài được thực hiện 24 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022.

Đề tài đáp ứng đầy đủ chủng loại, số lượng và khối lượng sản phẩm theo đặt hàng gồm:

  1. Danh lục và bộ mẫu tiêu bản hình ảnh sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu (khổ qua, dưa leo, cà chua, rau dền, bắp cải (bắp sú), cải mơ)
  2. 01 Qui trình sử dụng giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu
  3. 03 Mô hình ứng dụng các giải pháp phòng chống sinh vật gây hại trên một số loại cây trồng hàng năm chủ lực
  4. Giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu
  5. 01 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học và CNNN Việt Nam
  6. 01 Hội thảo đầu bờ và tập huấn

Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã góp ý chi tiết và yêu cầu chỉnh sửa trước khi nộp Hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh.

Đại diện nhóm thực hiện đề tài đã giải trình, phân tích và tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Trên cơ sở đó, chủ tịch Hội đồng đã kết luận, đánh giá cao kết quả đạt được. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, địa bàn triển khai thí nghiệm, mô hình ở xa, lại nhiều đối tượng cây trồng và có sự phối hợp tốt với các đơn vị phối hợp. Đồng thời yêu cầu nhóm thực hiện đề tài chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng, hoàn thiện bộ Hồ sơ pháp lý, sản phẩm, báo cáo tổng hợp theo đúng quy định.

 

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật