NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI TIỀM NĂNG
Ngày đăng : 26/07/2023

Ngày 26 tháng  7 năm 2023 Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nhằm đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN tiềm năng cấp Bộ, “Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi số lượng lớn và sử dụng bọ rùa Stethorus sp., nhện N. longispinosus trong quản lý nhện nhỏ hại cây trồng”, do TS. Lê Thị Tuyết Nhung chủ nhiệm thực hiện.

Đề tài đã xác định được Cây đậu xanh giai đoạn hai lá mầm là thức ăn phù hợp cho việc nhân nuôi số lượng lớn nhện đỏ hai chấm và loài bắt mồi. Bằng nguồn thức ăn này, quần thể nhện nhỏ bắt mồi N. longispinosus đã tăng lên cao nhất ở các tỷ lệ NBM:NVM 1:5 và 1:10 với 15,55-73,88 lần sau 8-10 ngày lây nhiễm; quần thể bọ rùa đen nhỏ tăng 5,70-6,53 lần sau 56 ngày lây nhiễm và ở mật độ 15 cặp/lồng nuôi cho hệ số nhân quần thể cao nhất.

Đã xác định được với thức ăn là trứng nhện đỏ hai chấm, nhện non của nhện nhỏ bắt mồi N. longispinosus  ăn  trung bình 38,25 quả, trưởng thành ăn 175,05 quả, đời nhện bắt mồi ăn trung bình 220,20 quả nhện đỏ hai chấm trong vòng 15,08 ngày. Vòng đời của nhện nhỏ bắt mồi N. longispinosus  là 7,20 ngày với hệ số nhân của 1 thế hệ là 22,33.

Với tỷ lệ NBM:NVM là 1:5 cho hiệu lực phòng chống nhện đỏ cà chua cao nhất (71,54-74,91%); tỷ lệ NBM:NVM 1:5 và 1:10 cho hiệu lực phòng chống nhện đỏ cam chanh cao nhất (81,40 và 76,30%) vào ngày thứ 15 và 20 sau phóng thả.

Khi sử dụng trứng nhện đỏ hai chấm làm thức ăn cho bọ rùa đen nhỏ Stethorus sp., bọ rùa non ăn trung bình 483 quả, bọ rùa trưởng thành ăn 934,5 quả, đời bọ rùa ăn trung bình 1.417,0 quả trứng nhện hại trong vòng 34,51 ngày.

Trong 5 tỷ lệ BRĐN:NVM là 1:10; 1:20; 1:30; 1:40 và 1:50, tỷ lệ 1:10 và 1:20 cho hiệu lực phòng chống nhện đỏ cà chua cao nhất (68,69-76,43%) vào ngày thứ 20 sau phóng thả. Riêng với nhện đỏ cam chanh tỷ lệ BRĐN:NVM là 1:10; 1:20 và 1:30 cho hiệu lực phòng chống nhện đỏ cao nhất (86,90-96,64%).

Trên cơ sở các kết quả báo cáo và kiểm tra sản phẩm, hội đồng KHCN đánh giá cao kết quả của đề tài. Các kết quả đạt được có giá trị về khoa học, thực tiễn và đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm. Đồng thời, Hội đồng cũng đóng góp các ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện báo cáo. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở và tiến hành các thủ tục nghiệm thu cấp Bộ.

Phòng Khoa học và HTQT- Viện BVTV

Một số hình ảnh:

 

Các thông tin khác :
· BÀI KỈ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP VIỆN BVTV
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHỊ ĐỊNH THƯ HUNGARY
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2023
· Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài KHCN
· Phong chức danh GS, PGS năm 2010
· Hội nghị đầu bờ: Phòng trừ bệnh thối nhũn hành, tỏi tại Hải Dương
· Hội nghị Khoa học và Công nghệ Viện BVTV năm 2010
· LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN MÃO 201
· BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA
· Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia” năm 2010 và kế hoạch thực hiện trong năm 2011
· MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI TẾ BÀO SÂU KHOANG (S. litura) ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI RÚT NPV
· Tham quan mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại Bắc Hà- Lào Cai