SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM TỪ CÁCH TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH”
Ngày đăng : 05/03/2022

Cuốn sách tập hợp các bài viết được trình bày tại tọa đàm quốc tế về “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách” được tổ chức trong tháng 11 năm 2021, Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Dự án “Hướng tới sự chuyển dịch khung mẫu mới trong phát triển nông nghiệp thông qua tiếp cận Chuyển đổi sinh thái - xã hội (SET) trong khoa học và quá trình hoạch định chính sách (Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam)” được ký kết giữa Viện Chính sách và Quản lý và Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á - Văn phòng đại diện tại Hà Nội (RLS SEA) trong năm 2021.

Cuốn sách được tài trợ bởi Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á - Văn phòng đại diện tại Hà Nội, từ nguồn kinh phí của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức. Toàn bộ hoặc một phần của ấn phẩm này có thể được sử dụng miễn phí với điều kiện dẫn chiếu phù hợp tới ấn phẩm gốc. Các ý kiến và kết quả nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách thuộc về cá nhân các tác giả, không phản ánh quan điểm của đơn vị tài trợ, của chủ biên và những người đánh giá.

Để xem chi tiết cuốn sách, xin truy cập tại đây

Các thông tin khác :
· Hàng nghìn ha lúa ở miền Tây hư hại do muỗi hành
· Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022
· Chuyên gia của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thăm và làm việc tại Viện Bảo vệ thực vật
· Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
· Hợp tác nghiên cứu, xây dựng mô hình, phát triển sản phẩm
· Nghiên cứu biện pháp phòng chống rệp sáp giả (Pseudococcidae) gây hại một số loại cây ăn quả quan trọng theo hướng sinh học
· THĂM MÔ HÌNH TRỒNG NA, ỔI VÀ BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2021 TẠI SỞ KH&CN TỈNH HẢI DƯƠNG
· MINI – CONFERENCE ON AGROECOLOGICAL CROP PROTECTION (ACP): THE CASE OF FALL ARMYWORM (Spodoptera frugiperda) AND FRUIT FLIES
· 5 triệu euro hỗ trợ Việt Nam quản lý cảnh quan bền vững toàn diện
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018