Tạp chí BVTV số 1 năm 2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Phạm Văn Lầm - “Bẫy chua ngọt” - Một biện pháp Thủ công hiệu quả bị lãng quên quá lâu trong Bảo vệ thực vật

Tải về

2

Viện bảo vệ thực vật - Tiến bộ Kỹ thuật về lĩnh vực Bảo vệ thực vật (TBKT 01-100:2020/BVTV)

Tải về

3

Phạm Hồng Hiển, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Phùng Quang Tùng, Bạch Thị Điệp,  Vũ Thị Hiền, Phạm Thị Minh Thắng và Nguyễn Xuân Cảnh Nấm Phytophthora gây bệnh trên cây sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk và Tiền Giang Phytophthora Fungi Cause Disease in Durian in Some Key Provinces of Viet Nam

Tải về

4

Viện bảo vệ thực vật - Tiến bộ Kỹ thuật về lĩnh vực Bảo vệ thực vật (TBKT 01-99:2020/BVTV)

Tải về

5

Nguyễn Huy Chung, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Tho, Lâm Thị Nhung, Lê Thị Phương Lan Kết quả đánh giá nhân tạo khả năng chống chịu bệnh đạo ôn lá  của một số giống lúa tẻ thuần Evaluation of Leaf Blast Disease Resistance of Some Inbreed Rice Varieties

Tải về

6

Trịnh Xuân Hoạt, Dương Thị Nguyên và Lê Quang Mẫn Một số nghiên cứu về xác định Biotype của Bọ phấn trắng Thuốc lá Bemisia tabaci truyền bệnh virus khảm lá sắn tại Việt Nam Some Studies on Tabacco Whitefly Species (Bemisia tabaci) Transmitting Cassava Mosaic Virus Disease in Viet Nam

Tải về