Tạp chí BVTV số 1 năm 2022

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Đặc điểm hình thái học, sinh vật học loài Utetheisa inconstans (Lepidoptera: Arctiidae) hại cây phong ba Heliotropium foertherianum (Boraginales: Boraginaceae) tại Quần đảo Trường Sa, Việt Nam The Morphological and Biological Characteristics of Utetheisa inconstans (Lepidoptera: Arctiidae) Damaging on Heliotropium foertherianum (Boraginales: Boraginaceae) Truong Sa Island of Viet Nam Ngô Văn Dũng, Hà Minh Thanh, Trần Văn Huy, Lê Tuấn Tú, Bùi Thị Phúc, Đào Thị Hằng, Phạm Hồng Hiển, Trương Xuân Lam

Tải về

2

Phát triển cá thể của bọ nhẩy sọc cong Phyllotreta striolata (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae) ở phòng thí nghiệm The Developmental Duration of Striped Flea Beetle, Phyllotreta striolata (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae) Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Đức Việt, Đào Thị Hằng, Phạm Văn Lầm, Phùng Sinh Hoạt, Lê Ngọc Hoàng

Tải về

3

Bảng sống của sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) Life Tables of The Fall Armyworm Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) Fed on Maize Variety Nep HN88 Trần Ngọc Đóa, Dương Thị Ngà, Phạm Văn Lầm, Đào Thị Hằng, Trần Quyết Tâm

Tải về

4

Ảnh hưởng của nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) đến một số giống lúa phổ biến tại Thừa Thiên Huế trong điều kiện lây nhiễm nhân tạo ở nhà lưới Effects of The Panicle Rice Mite (Steneotarsonemus spinki Smiley) on Some Popular Rice Varieties In Thua Thien Hue Province in Green House Artifical Infection Condition Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Ngọc Thành Vinh, Nguyễn Hữu Nhật, Cao Thị Thúy Lài, Trương Đức Linh, Nguyễn Thị Thu Nhi

Tải về

5

Hiệu lực của dầu NEEM đối với rệp đậu Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae) hại đậu xanh trong phòng thí nghiệm và nhà lưới Effects of Neem Oil on Green Bean Aphids, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae) Damaginge on Mung Bean in The Laboratory and Net House Conditions Phạm Kim Sơn, Hồ Văn Huệ, Nguyễn Minh Đến, Lâm Thị Xuân Mai

Tải về

6

Thành phần thiên địch ký sinh trên sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) tại đồng bằng sông Cửu Long The Composition of The Parasitoid Enemies on The Beet Armyworm, Spodoptera exigua Hubner (Lepidotera: Noctuidae) in Mekong Delta Phạm Kim Sơn, Lê Thị Thập, Nguyễn An Tiên, Trịnh Thị Xuân và Lâm Thị Xuân Mai

Tải về

7

Thành phần sâu bệnh hại và một số đặc điểm hình thái, sinh học của bệnh đốm lá (Neopestalotiopsis saprophyta) măng cụt tại tỉnh Lâm Đồng Composition of Pests and Morphological, Biological Features of Mangosteen Leaf Spot (Neopestalotiopsis saprophyta) in Lam Dong Province Khúc Duy Hà, Lại Tiến Dũng, Đỗ Xuân Đạt, Đỗ Minh Đức, Phạm Thị Thu Trang, Đặng Thanh Thúy, Phạm Thị Bình, Phạm Văn Duyên và Nguyễn Mạnh Hùng

Tải về

8

Nghiên cứu khả năng ức chế nấm Rhizoctonia solani của một số phân đoạn cao thanh hao hoa vàng và khổ sâm trong phòng thí nghiệm Growth Inhibition of Artermisia annua and Croton tonkinensis Extracts Against The Pathogenic Fungus Rhizoctonia solani Chu Thị Mỹ, Đặng Thị Hà, Đỗ Thị Thùy Linh, Đỗ Quang Thái, Hoàng Thành Dương, Trần Hữu Khánh Tân, Trần Đại Hải, Lê Thị Thu, Cù Thị Hằng, Trần Văn Lộc & Phan Thúy Hiền

Tải về