Tạp chí BVTV số 1 năm 2017

Tải về

MỤC LỤC

1

Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế

Tải về

2

Bộ môn Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Nông lâm Huế 50 năm thành lập và phát triển (1967 - 2017)

Tải về

3

Nhận dạng gen kháng bệnh đạo ôn ở một số tỉnh Bắc miền Trung bằng các dòng lúa chỉ thị đơn gen kháng

Tải về

4

Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn ở thành phố Huế

Tải về

5

Điều tra hiện trạng gây hại của cỏ dại trên lúa gieo sạ và phòng trừ ở Quảng Nam

Tải về

6

Hiệu lực một số loại thuốc trừ bệnh khô vằn gây hại trên giống lúa DV 108 tại Bình Định

Tải về

7

Khả năng ký sinh và phát tán của ong ký sinh Tetrastichus brontispae  (Hymenoptera: Eulophidae) trừ bọ dừa Brontispa longissima  (Coleoptera: Chrysomelidae) tại Thừa Thiên Huế

Tải về

8

Khả năng đối kháng và hạn chế bệnh thối gốc mốc trắng lạc (Sclerotium rolfsii Sacc.) của vi khuẩn đối kháng vùng rẽ lạc

Tải về

9

Ảnh hưởng của thức ăn thay thế đến một số đặc điểm sinh học của bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Chrysomelidae)

Tải về

10

Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Pseudomonas putida trên cây hồ tiêu kinh doanh tại Gia Lai

Tải về

11

Nghiên cứu phương pháp để kích thích sinh sản hữu tính của Phyllosticta citricarpa, tác nhân gây bệnh đốm đen trên cây có múi, trong điều kiện phòng thí nghiệm

Tải về

12

Một số dẫn liệu về Rầy lưng trắng hại lúa (Sogatella furcifera Horvath) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về

13

Đặc điểm hình thái, sinh học và triệu chứng gây hại của sâu đục củ khoai lang Nacoleia sp. (Lepidoptera: Crambidae) ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Tải về

 Viện Bảo vệ thực vật