Tạp chí BVTV số 3 năm 2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Trịnh Xuân Hoạt, Ngô Quang Huy, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Hằng - Một số kết quả nghiên cứu về giải pháp sử dụng hom giống trong phòng chống bệnh khảm lá sắn tại Việt Nam Some studies on Using Cuttings for Management of Cassava Mosaic Virus Disease in Viet Nam

Tải về

2

Nguyễn Văn Liêm, Bùi Văn Dũng, Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Hoàng Thị Ngọc Hoa - Một số đặc điểm sinh học của loài rệp sáp bột hai tua dài Ferrisia virgata Cockerell (Homoptera: Pseudococcidae) hại cây sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk Some Biological Characteristics of Striped Mealybugs Ferrisia virgata Cockerell (Homoptera: Pseudococcidae) on Durian in Dak Lak Province

Tải về

3

Lại Tiến Dũng, Đỗ Minh Đức, Trương Thị Tuyết Mai, Đỗ Xuân Đạt, Khúc Duy Hà, Phạm Thị Thu Trang và Nguyễn Nam Hải Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài rầy xanh 4 chấm (Amrasca splendens Ghauri) (Cicadellidae: Homoptera) gây hại trên cây sầu riêng tại Bến Tre Biological and Ecology Characteristics of Amrasca splendens Ghauri (Cicadellidae: Homoptera) Damaged Durian in Ben Tre

Tải về