Tạp chí BVTV số 3 năm 2017

Tải về

CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI 

1

Công văn số 5112/BNN-BVTV ngày 21/6/2017 về việc "Phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa"

Tải về

2

Công văn số 1238/BVTV-TV ngày 15/6/2017 về việc "Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch châu chấu tre"

Tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3

Khảo sát thành phần các loại ong mật (Hymenoptera: Apidae) tại tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn

Tải về

4

Đánh giá tính gây bệnh của nấm Ceratocystis sp. thu tại vùng Tây Bắc Việt Nam đối với cây Keo lai

Tải về

5

Thành phần Bọ phấn và diễn biến mật độ của Bọ phấn trắng vân đen Dialeuropora decempuncta Quaintance and Baker hại vải thiều tại Lục Ngạn, Bắc Giang

Tải về

6

Một số đặc điểm sinh học của Mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei Ferrari (Coleoptera: Scolytidae) hại cà phê tại Sơn La

Tải về

7

Một số dẫn liệu về ong ký sinh sâu non Microplitis pallidipes Szepligeti (Hymenoptera: Braconidae) trên sâu keo da láng

Tải về

8

Khảo sát khả năng đối kháng của Xạ khuẩn đối với Vi khuẩn Ralstonia  solanacearum  gây bệnh héo xanh khoai lang (Ipomoea batatas)

Tải về

9

Theo dõi tính mẫn cảm của Rầy Nâu Nilaparvata lugens Stal (HEMIPTERA: DELPHACIDAE) hại lúa đối với các hoạt chất thế hệ mới ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Tải về

10

Ảnh hưởng của thức ăn nhân tạo đến đặc điểm sinh học của Bọ đuôi kìm vàng Chelisoches variegatus Burr (Dermaptera: Chelisochidae)

Tải về

CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT

11

Quy trình thâm canh giống Đào chín sớm ĐCS1

Tải về

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ KINH NGHIỆM

12

Sâu xanh da láng gây hại cây trồng ở Nam Phi

Tải về

  

Viện Bảo vệ thực vật