Tạp chí BVTV Số 4 Năm 2006

Tải về

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1

Thành phần sâu, nhện hại nhãn, đặc điểm hình thái, sinh học và diễn biến mật độ của rầy vân nâu Cornegenapsilla sinica (Homoptera: Psyllidae) trên nhãn năm 2006, tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

 

Tải về

2

Kết quả nghiên cứu bước đầu về nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley, 1967

 

Tải về

3

Xác định chủng sinh lý nấm Pyricularia oryzae Cav. gây bệnh đạo ôn trên lúa IRI 352 ở Tân Lập - Yên Mỹ - Hưng Yên và hiệu lực phòng trừ bệnh của thuốc Rabcide 30 WP

 

Tải về

4

Nghiên cứu bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii Sacc) hại một số cây trồng cạn vùng Hà Nội và phụ cận năm 2005 - 2006

 

Tải về

5

Bệnh hại cây hoa Lan, Hồng, Cúc tại vùng Hà Nội và phụ cận năm 2005

 

Tải về

6

Nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Smith và bệnh u sùi rễ hoa hồng tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

 

Tải về

7

Thành phần ong ký sinh ruồi đục lá họ Agromyzidae và một số đặc điểm sinh học của loài ong Neochrysocharis formosa Westwood vụ xuân 2006 tại Hà Nội và vùng phụ cận

 

Tải về

Viện Bảo vệ thực vật