Tạp chí BVTV số 4 năm 2017

Tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Ảnh hưởng của thuốc  Bảo vệ thực vật  trên lá dâu đến đời sống con tằm

Tải về

2

Đặc điểm hình thái và một số tập tính ký sinh của  Ong ký sinh Anisopteromalus calandrae (Howard) trên sâu non hại thuốc lá Lasioderma serricorne (Fabricius)

Tải về

3

Đánh giá khả năng kháng nấm Corynespora gây bệnh rụng lá trên một số giống cao su trồng ở Quảng Bình trong điều kiện in Vivo

Tải về

4

Kết quả nghiên cứu bước đầu vê thành phần sâu, bệnh hại cây chanh leo tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Tải về

5

Thành phần nấm gây bệnh trên một số hạt giống cây thuốc

Tải về

6

Tối ưu thành phần môi trường lên men từ dịch thủy phân bã thải nhà máy bia làm môi trường lên men vi khuẩn Bacillus thuringensis sinh protein diệt ruồi nhà

Tải về

7

Kết quả bước đầu xác định nòi  vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae và tính kháng bệnh bạc lá của một số giống lúa ở Bình Định

Tải về

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ KINH NGHIỆM

8

Tác nhân gây bệnh vi rút khảm lá sắn tại Tây

Tải về

9

Tiên bộ kỹ thuật (TBKT 01-53: 2017/BNNPTNT): Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ (Panonychus citri McGregor) hại cây ăn quả có múi

Tải về

10

Tiến bộ kỹ thuật (TBKT 01-54: 2017/BNNPTNT): Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ  (Oligonychus coffeae Nietner) hại chè

Tải về

11

Triển khai giai đoạn 2 chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”

Tải về

  

Viện Bảo vệ thực vật