Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện từ năm 2022)
Ngày đăng : 25/03/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

1. Nguyên tắc đề xuất nhiệm vụ:

- Việc lựa chọn, đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thực tiễn các ngành, lĩnh vực của Vĩnh Phúc hiện nay, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả bằng sản phẩm gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành đáp ứng với và đảm bảo theo quy định tại tại Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị định số 70/2018/NĐCP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo: tính mới và khoa học, tiến bộ, có thể áp dụng và nhân rộng. Cụ thể:

- Ưu tiên những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ được cụ thể hóa từ các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2025 vào thực tiễn sản xuất và đời sống tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm: Nâng cao năng suất, chất lượng; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao chất lượng dân số và phát triển; tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn; nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân tỉnh Vĩnh Phúc.v.v.

- Khuyến khích nghiên cứu các vấn đề thực hiện các khâu đột phá, giải quyết các "điểm nghẽn" của địa phương; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công, nhất là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ công, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hình thành chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm đặc trưng của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao; bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn.

2. Nội dung trọng tâm đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng cụ thể như sau:

a. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các quy trình sản xuất các chế phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Chuyển giao, ứng dụng các quy trình công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị sinh vật hại cây trồng, vật nuôi.

- Nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao ứng dụng các quy trình công nghệ nhân giống, canh tác các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo tồn các nguồn gen quý.

- Chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, như: biện pháp thâm canh tổng hợp, tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất gắn với vùng chuyên canh, quy mô lớn, với doanh nghiệp hoặc loại hình kinh tế cụ thể; công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch gắn với mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

b. Lĩnh vực khoa học y - dược:

- Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong chẩn đoán, phòng, khám và điều trị bệnh.

- Chuyển giao, ứng dụng các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chức năng, sản phẩm bổ dưỡng, thuốc từ dược liệu từ các kết quả đã được nghiên cứu thành công, như công nghệ nano v.v…

- Nghiên cứu, chọn tạo một số cây dược liệu mới, có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh, các cây dược liệu quý cần được bảo tồn và phát triển.

- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm dược liệu, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

c. Lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ:

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các sản phẩm/dịch vụ viễn thông/công nghệ thông tin trọng điểm để nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.            

- Ứng dụng công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo và điều khiển tự động hóa trong các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, giao thông, xây dựng, giáo dục...

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các quy trình sản xuất các chế phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, xử lý môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện các quy trình công nghệ enzyme, protein và vi sinh vật trong bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, y dược,...

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng quy trình công nghệ chế biến để tạo ra sản phẩm mới; sản xuất các sản phẩm ở quy mô công nghiệp từ các loại nông lâm sản, thủy sản và dược liệu của tỉnh.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; công nghệ tái tạo năng lượng; công nghệ cơ khí - tự động hóa trong sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu.

d. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc trong đời sống xã hội làm cơ sở khoa học để hoạch định, xây dựng các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và phát huy lợi thế của các vùng kinh tế của tỉnh.

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa, du lịch phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Hồ sơ (công văn và danh mục) đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); đồng thời gửi file (word) vào địa Email: vananhkhcnvp@gmail.com hoặc ductho.inpro@gmail.com trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp (có các biểu mẫu đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng kèm theo thông báo này), bao gồm:

1. Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Mẫu A1-ĐXNV-VP).

2. Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học): Mẫu B1-ĐXĐH-VP.

3. Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm): Mẫu B2-ĐXĐH-VP.

4. Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Dùng cho dự án hoa học và công nghệ): Mẫu B3-ĐXĐH-VP.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0989.152.009/0989.580.479.


Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật