Ngày 11/10/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường cho TS. Đào Bách Khoa.        Lễ công bố Quyết định Trưởng Bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường gồm có TS. Nguyễn Văn Liêm - Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vât, các phó Viện trưởng, đại diện Văn phòng Viện Bảo vệ thực vật và các cán bộ Bộ môn Thuốc, cỏ ...

        Ngày 28/9/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Đấu tranh sinh học cho TS. Lại Tiến Dũng.         Lễ công bố Quyết định Giám đốc Trung tâm Đấu tranh sinh học gồm có TS. Nguyễn Văn Liêm - Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vât, các phó Viện trưởng, đại diện Văn phòng Viện Bảo vệ thực vật và các cán bộ Trung tâm. TS. Hà Minh Thanh, ...

Sáng ngày 25/6/2021, Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến Thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam....

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM...

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI RỆP SÁP BỘT HAI TUA DÀI FERRISIA VIRGATA COCKERELL (Homoptera: Pseudococcidae) HẠI CÂY SẦU RIÊNG Ở TỈNH ĐĂK LĂK...

ĐĂC DIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI RẦY XANH 4 CHẤM ( Amrasca splendens Ghauri) ( Cicadellidae: Homoptera) GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI BẾN TRE...

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LÚA MA TẠI THÁI BÌNH"...

Đầu thư, tôi xin gửi lời thăm hỏi và tình cảm trân quý của mình đến với những cộng sự đang đồng hành vì sự phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”. Tôi mới nhận nhiệm vụ không lâu, chưa có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện thân tình với tất cả các đồng chí. Nhưng qua những đồng chí đã có dịp làm việc, trao đổi, chia sẻ trực tiếp lẫn những bức thư ...