Để duy trì Hội nghị Khoa học thường niên và gắn kết giữa các cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học với nhau nhằm chia sẻ, học hỏi và trao đổi thông tin giữa các nhóm. Ngày 15/6/2022 với sự tham dự của TS. Trịnh Xuân Hoạt, Phó Viện trưởng và Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Bộ môn Chẩn đoán Giám định dịch hại và thiên địch đã tổ chức Hội nghị Khoa học Bộ môn do TS. Lê Xuân Vị ...

Ngày 10/6/2022 Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật tổ chức Hội thảo quốc tế “Các giải pháp công nghệ trong quản lý sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam”. Điều hành Hội thảo do TS. Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, TS. Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật và Dr. Alison Watson, Trưởng Ban thư ký, Kế hoạch hành động của ASEAN ứng phó sâu keo mùa thu.....

Hội nghị Khoa học là nơi truyền tải, học hỏi và chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm của các cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng đã tổ chức Hội nghị Khoa học Bộ môn vào ngày 12/01/2022 với sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Liêm đại diện Ban Giám đốcViện và Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế....

Năm 2021 là năm khó khăn vì bệnh dịch covid diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên các cán bộ của Viện bảo vệ thực vật đã không ngừng cố gắng, cần mẫn và tìm tòi để đạt được những kết quả đáng kể....

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Trung tâm đấu tranh sinh học đã tổ chức Hội nghị Khoa học,là cơ hội để cho các cán bộ trẻ trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu đạt được trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Trung tâm....

Ngày 11/10/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường cho TS. Đào Bách Khoa....

Ngày 28/9/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Đấu tranh sinh học cho TS. Lại Tiến Dũng....

Sáng ngày 25/6/2021, Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến Thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam....