Fruit And Vegetables: Opportunities And Challenges For Small-Scale Sustainable Farming

Fruit And Vegetables: Opportunities And Challenges For Small-Scale Sustainable Farming

The book from FAO and CIRAD offers guidance to small-scale farmers when starting or expanding fruit and vegetable production.

Agroecological transformation for sustainable food systems

Agroecological transformation for sustainable food systems

Agroecological transformation for sustainable food systems. Special France-CGIAR partnership

Cassava Witches Broom Disease (CWBD) - Bệnh chổi rồng hại sắn (CWBD)

Cassava Witches Broom Disease (CWBD) - Bệnh chổi rồng hại sắn (CWBD)

Hiện nay, ở Đông Nam Á có hai loại bệnh hại sắn nguy hiểm là: bệnh chổi rồng (CWBD) và bệnh khảm lá (CMD).

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ Efficacy of Entomopathogenic Nematode, Heterorhabditis indica Against Striped Flea Beetle on Cruciferous Vegetables in Viet Nam

Nền nông nghiệp phát triển tích hợp “đa giá trị”

Nền nông nghiệp phát triển tích hợp “đa giá trị”

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, chiến lược nông nghiệp, không phải là điều chuyển, phân bổ quy mô, tăng giảm nội ngành đơn thuần, mà hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với yêu cầu quan trọng nhất là chuyển đổi mô hình phát triển, không gian phát triển, tư duy phát triển.

International Conference 22-24 June 2021 Kunming, China and Online

International Conference 22-24 June 2021 Kunming, China and Online

The CGIAR research program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA) is organizing with the Kunming Institute of Botany, the Chinese Academy of Science (CAS) and other Chinese partners an international conference in Kunming, China, in the third week of June 2021, on the theme of Forests, trees and agroforestry for diverse sustainable landscapes.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Sáng ngày 25/6/2021, Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến Thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM