Tạp chí BVTV số 3 năm 2022
Ngày đăng : 26/05/2022

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Xác định tác nhân gây bệnh thán thư trên cây hồng không hạt tại Bắc Kạn Identification Causal Agent of Anthranose Disease on Bac Kan Persimmon Lê Thị Tuyết Nhung, Lê Xuân Vị, Mai Văn Quân, Hoàng Quỳnh Nga, Lê Quang Mẫn, Phạm Hồng Hiển, Hoàng Thanh Bình và Lê Trọng Hà

Tải về

2

Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng Xạ khuẩn đối với Nấm Phytophthora sp. gây bệnh chết nhanh hại cây hồ tiêu Determination of Antibacterial Activity of Actinomyces Isolates on Phytophthora sp. Causing Phytophthora Root Rot disease on Pepper Nguyễn Trường Sơn và Lê Minh Tường

Tải về

3

Khả năng đối kháng của Xạ khuẩn đối với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư hại cây Huệ (Polianthes tuberosa) Examination The Ability of Actinomycetes Isolates on Colletotrichum sp. Causing Anthracnose Disease on Tuberosa (Polianthes tuberosa) Trần Như Huỳnh và Lê Minh Tường

Tải về

4

Diễn biến, mức độ gây hại và một số đặc điểm sinh học của sâu đầu đen Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Xylorictidae) hại dừa Bến Tre Population Fluctuation, Damage Status, and Some Biological Characteristics of Coconut Black Head Caterpillar (BHC), Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Xylorictidae) in Ben Tre Province Lê Khắc Hoàng, Nguyễn Thị Quỳnh Lưu, Lê Thanh Đạt, Hà Trọng Nhân, Lư Nữ Chiều Xuân, Nông Hồng Quân, Nguyễn Thị Minh Thi, Ngô Quốc Tuấn, Mai Thị Thảo, Nguyễn Thị Thúy Ngân, Nguyễn Tuấn Đạt

Tải về

5

Nghiên cứu giải trình tự Ubiquitin Promoter được phân lập từ cây mía Study on sequencing of Ubiquitin promoter isolated from sugarcane Phan Thị Thu Hiền

Tải về

6

Hiệu quả của nấm ký sinh Nomuraea rileyi, Metarhizium anisopliae và Beauveria bassiana trong phòng trừ sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) trong điều kiện phòng thí nghiệm Efficacy of Entomopathogenic Fungus Nomuraea rileyi, Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana controlling of Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) under Laboratory Condition Lê Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Lý Thanh Duy, Trịnh Thị Xuân, và Trần Văn Hai

Tải về

7

Thành phần tuyến trùng hại cây cam tại Hưng Yên và biện pháp phòng chống Composition of Plant Parasitic Nematode on Orange Tree in Hung Yen and Control Measures Nguyễn Thị Thuỷ, Pham Duy Trọng, Lê Mai Nhất, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Mai Lương, Hoàng Đình Hùng, Trần Duy Đông, Lê Đắc Thủy

Tải về


Các thông tin khác :