The barley leaf rust resistance gene Rph3 encodes a predicted membrane protein and is induced upon infection by avirulent pathotypes of Puccinia hordei
Ngày đăng : 23/08/2022

Leaf rust, caused by Puccinia hordei, is an economically significant disease of barley, but only a few major resistance genes to P. hordei (Rph) have been cloned. In this study, gene Rph3 was isolated by positional cloning and confirmed by mutational analysis and transgenic complementation. The Rph3 gene, which originated from wild barley and was first introgressed into cultivated Egyptian germplasm, encodes a unique predicted transmembrane resistance protein that differs from all known plant disease resistance proteins at the amino acid sequence level. Genetic profiles of diverse accessions indicated limited genetic diversity in Rph3 in domesticated germplasm, and higher diversity in wild barley from the Eastern Mediterranean region. The Rph3 gene was expressed only in interactions with Rph3-avirulent P. hordei isolates, a phenomenon also observed for transcription activator-like effectordependent genes known as executors conferring resistance to Xanthomonas spp. Like known transmembrane executors such as Bs3 and Xa7, heterologous expression of Rph3 in N. benthamiana induced a cell death response. The isolation of Rph3 highlights convergent evolutionary processes in diverse plant-pathogen interaction systems, where similar defence mechanisms evolved independently in monocots and dicots.

For details, please click here

Các thông tin khác :
· Molecular genetics of leaf rust resistance in wheat and barley
· NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
· Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi kiến thức chung
· HỘI NGHỊ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
· KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU
· Ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
· Bộ NN-PTNT ban hành kế hoạch hành động về sức khỏe cây trồng
· Hội nghị kiểm tra, đánh giá mô hình quản lý tổng hợp bệnh vàng lá, thối rễ cam
· Syngenta Việt Nam hợp tác cùng Viện Bảo vệ thực vật tăng cường nghiên cứu khoa học
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018