THỂ LỆ GỬI BÀI TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT

THỂ LỆ GỬI BÀI

TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Thể loại bài

1.1. Chủ trương đường lối trong công tác nghiên cứu và chỉ đạo BVTV.

1.2. Kết quả điều tra, nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm nghiệm tiến bộ khoa học kỹ thuật về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật trong sản xuất và bảo quản sau thu hoạch.

1.3. Công tác chỉ đạo Bảo vệ thực vật.

1.4. Tổng hợp chuyên đề về Bảo vệ thực vật.

1.5. Hỏi đáp, tin tức hoạt động trong ngành BVTV

2. Thể lệ viết bài

2.1. Là bài mới, chưa đăng trên bất cứ tạp chí nào.

2.2. Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ, điện thoại, email, fax.

2.3. Đánh máy phông chữ Times New Roman, bộ gõ Unicode cỡ 12, ảnh chú thích rõ ràng, số thập phân dùng dấu phẩy. Gửi trực tiếp hoặc email của Tòa soạn.

2.4. Độ dài bài báo không quá 6 trang A4. Bài dịch gửi kèm tài liệu gốc.

2.5. Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài viết và độ chính xác của tài liệu trích dẫn.

2.6. Bài không đăng không trả lại bản thảo.

2.7. Kết cấu bài kết quả nghiên cứu khoa học:

- Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Các thông tin như mục 2.1, 2.2, 2.3

- Tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt, tiếng Anh và keywords (không quá ½ trang A4, tối thiểu 100 từ).

- Nội dung gồm (i) Đặt vấn đề, (ii) Vật liệu và phương pháp nghiên cứu, (iii) Kết quả và thảo luận, (iv) Kết luận và đề nghị: Viết chữ in, đánh số các đề mục.

- Tài liệu tham khảo: Chỉ nêu những tài liệu được sử dụng trong bài và tối đa không quá 10 tài liệu. Các tài liệu sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tài liệu, nhà xuất bản, trang.

3. Phản biện và biên tập

3.1. Tòa soạn chịu trách nhiệm mời thầy phản biện và biên tập bài.

3.2. Tác giả đóng lệ phí phản biện, biên tập và đăng bài (đối với bài nghiên cứu khoa học)

4. Địa chỉ liên lạc

Mọi đóng góp, gửi bài, đặt mua Tạp chí xin liên hệ theo địa chỉ:

Tòa soạn: Viện Bảo vệ thực vật, Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 04.38389724-Fax: 04.38363563

Email: ppri.vaas@mard.gov.vn