THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Ngày đăng : 16/06/2017

Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn về “Chẩn đoán bệnh cây bằng phương pháp sinh học phân tử”           

Thời gian: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 15/10/2012

Địa điểm: Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung đào tạo:

- Các kiến thức về chẩn đoán bệnh cây trồng nông- lâm nghiệp

- Quy trình chẩn đoán các nhóm bệnh chính hại cây trồng nông nghiệp chủ yếu bằng phương pháp sinh học phân tử.

Giảng viên: Cán bộ nghiên cứu chuyên ngành bệnh cây của Viện Bảo vệ thực vật và các giảng viên chuyên ngành CNSH của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư 51/2008/TT-BTC, ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.Trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tới tham dự lớp học.

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 10/10/2012

Mọi chi tiết xin liên hệ: 1. Lê Mai Nhất - Viện Bảo vệ thực vật;

                                      Điện thoại: 0912467731; Email: nhatnipp@yahoo.com;

                                      2. Phạm Thị Hồng Hạnh – Viện BVTV;

                                      Điện thoại: 0986945718; Email: nipp-khkh@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới
· Viện Bảo vệ thực vật thông báo mời thầu gói thầu
· Thông báo mời thầu
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam