THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Ngày đăng : 24/03/2017

Tên Bên mời thầu: Viện Bảo vệ thực vật

Tên gói thầu: Thiết bị phòng nghiên cứu tuyến trùng.

Tên dự án: “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Bảo vệ thực vật” thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp – khoản vay 2283 – VIE (SF) vay vốn ADB.    

Nguồn vốn: Vốn do nhà nước cấp cho tiểu dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Bảo vệ thực vật, thuộc dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp khoản vay 2283 – VIE (SF), vay vốn ADB

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh  trong nước

Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  vào ngày 18 tháng 3 năm  2013 đến ngày 25  tháng  3  năm  2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Phòng Kế toán – Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội; Điện thoại: 04 3838 4515; Fax: 04 38363 563

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước: 9h30 ngày 25 tháng 3 năm 2013 tại Phòng Kế toán – Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội; Điện thoại: 04 3838 4515; Fax: 04 38363 563.

Các thông tin khác :
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới
· Viện Bảo vệ thực vật thông báo mời thầu gói thầu
· Thông báo mời thầu
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2009-2010
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI