Thông báo quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật
Ngày đăng : 05/06/2023

Quyết định Công nhận 03 quy trình kỹ thuật sau đây là tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực bảo vệ thực vật:

+ Quy trình 1: “Quy trình quản lý tổng hợp rệp sáp giả hại cây cam theo hướng sinh học. Mã hiệu: TBKT 01-123: 2023/BVTV.
Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật: Đào Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thúy Hằng, Bùi Thị Phúc, Lê Ngọc Hoàng, Phùng Sinh Hoạt, Lê Mai Nhất, Trịnh Xuân Hoạt, Lô Văn Cấp, Vũ Thị Lan Hương.
+ Quy trình 2: “Quy trình quản lý tổng hợp rệp sáp giả hại cây na theo hướng sinh học”. Mã hiệu: TBKT 01-124: 2023/BVTV.
Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật: Đào Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị
Thúy Hằng, Lê Ngọc Hoàng, Ngô Văn Dũng, Nguyễn Đức Việt, Trần Thị Khanh, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thanh Thủy.

+ Quy trình 3: “Quy trình quản lý tổng hợp rệp sáp giả hại cây thanh long theo hướng sinh học”. Mã hiệu: TBKT 01-125: 2023/BVTV.
Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật: Nguyễn Thị Thủy, Đào Thị Hằng, Phạm Văn
Sơn, Phạm Hồng Hiển, Đỗ Văn Bảo, Mai Thị Thúy Kiều, Lê Hữu Nhiệm, Nguyễn Trung Trãi, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Trường Sơn.

Xem chi tiết quyết định tại đây: QĐ Cong nhan TBKT Cây ăn quả - Viện BVTV

Xem nội dung chi tiết của 03 tiến bộ kỹ thuật tại link dưới.

1. TBKT rệp hại CCM

2. Quy trình PTTH rệp hại na

3. Quy trình CN TBKT rệp hại thanh long

Các thông tin khác :
· “Nghiên cứu bọ phấn hại cây ăn quả có múi và biện pháp sinh học trong phòng chống bọ phấn hại cây trồng” do Tiến sỹ Panos Milonas chuyên gia côn trùng người Hy Lạp trình bày
· Workshop explores greater use of Nature-Based Solutions to fight crop pests in Greater Mekong region
· Thư mời tham dự "Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395"
· HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT
· Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu đặc điểm chính và giải pháp quản lý bền vững sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) hại ngô tại Sơn La và miền núi phía Bắc”
· Hội nghị Côn trùng học Quốc gia năm 2023
· LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT (1968 – 2023) VÀ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ TRƯỞNG
· Thư cảm ơn
· Nông dân thành 'bác sỹ cây trồng', cây có múi thoát vòng vây dịch bệnh
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật