Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)
Ngày đăng : 02/04/2021

Căn cứ thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 072014/TT-BKHCN;

Căn cứ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Thực hiện văn bản số 254/BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021;

Để tiếp tục xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021 (đợt 2), Sở KH&CN trân trọng thông báo và đề nghị quý cơ quan, đơn vị đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

I. Định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2021 (đợt 2)

Nhiệm vụ KH&CN xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; Quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Nam Định 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt.

II. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2021 (đợt 2)

1. Nhiệm vụ KH&CN bao gồm: Đề tài KH&CN, dự án KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm do ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phải giải quyết các vấn đề cấp thiết, đang gặp khó khăn, vướng mắc đối với sản xuất và đời sống, phải chỉ rõ việc giải quyết vấn đề sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của ngành, kinh tế - xã hội của địa phương;

- Là các vấn đề mới về KH&CN, không được trùng lặp với những nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện;

- Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu và có cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN.

2. Việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN được thực hiện như sau:

2.1. Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử (thủ tục dịch vụ công bắt buộc). 

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN được xây dựng theo mẫu đính kèm văn bản này và đăng tải trên phần mềm dịch vụ công Nam Định tại địa chỉ: dichvucong.namdinh.gov.vn (Thủ tục hành chính số 22 Sở KH&CN - xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh)

2.2. Đăng ký qua đường công văn

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở KH&CN qua đường công văn và địa chỉ hòm thư điện tử: qlkh.nd@gmail.com

3. Thời gian tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN

- Đến ngày 31/4/2021. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc cần trao đổi xin liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN Nam Định.

Địa chỉ: Số 1A - Trần Tế Xương - Thành phố Nam Định

Điện thoại: 02283.844.196

Trân trọng hướng dẫn./.

Tệp đính kèm

 
 
Nguồn: khcnnamdinh.vn
Các thông tin khác :
· Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024
· Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022
· Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học để quản lý sâu bệnh hại đến cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam”
· Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững”
· Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông bắt đầu thực hiện từ năm 2022
· Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
· Viện Bảo vệ thực vật quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
· International Conference 22-24 June 2021 Kunming, China and Online
· Nền nông nghiệp phát triển tích hợp “đa giá trị”
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018