Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng
2021-03-02 07:18:54
· Quyết định về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi danh mục thuốc BVTV
· Quyết định về việc loại bỏ thuốc BVTV có chứa hoạt chất 2.4 D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV
· Quyết định ban hành quy định luân chuyển công chức lãnh đạo viên chức
· Quyết định về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Carbendazim
· Thông tư quy định tiêu chí trình tự thủ tục công nhận TBKT trong nông nghiệp
· Quyết định ban hành quy định về phân cấp ủy quyền quản lý công chức viên chức
· Công văn số 10136/BNN-KHCN về đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN
· THÔNG BÁO NHẬP HỌC Lớp: "Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính"
· Thông báo nhập học lớp: "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng"
· Thông tư quy định việc gom xử lý sử dụng phụ phẩm cây trồng
· THÔNG TƯ Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
· THÔNG TƯ Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật - Phụ lục phần 1
· THÔNG TƯ Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật - Phụ lục phần 2
· Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn
· Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu thanh long
· Chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
· Thông tư quy định việc thu gom xử lý sử dụng phụ phẩm cây trồng
· Xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018