Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II có điều chỉnh, sửa đổi so với Thông báo cũ...

The book from FAO and CIRAD offers guidance to small-scale farmers when starting or expanding fruit and vegetable production....

Agroecological transformation for sustainable food systems. Special France-CGIAR partnership...

Hiện nay, ở Đông Nam Á có hai loại bệnh hại sắn nguy hiểm là: bệnh chổi rồng (CWBD) và bệnh khảm lá (CMD)....

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, chiến lược nông nghiệp, không phải là điều chuyển, phân bổ quy mô, tăng giảm nội ngành đơn thuần, mà hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với yêu cầu quan trọng nhất là chuyển đổi mô hình phát triển, không gian phát triển, tư duy phát triển....

The CGIAR research program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA) is organizing with the Kunming Institute of Botany, the Chinese Academy of Science (CAS) and other Chinese partners an international conference in Kunming, China, in the third week of June 2021, on the theme of Forests, trees and agroforestry for diverse sustainable landscapes....

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27/05/2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 110/TB-BVTV-VP “Về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”...

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng ...