Viện Bảo vệ thực vật quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng : 02/06/2021

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27/05/2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 110/TB-BVTV-VP “Về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”. Văn bản nêu rõ:

- Toàn thể cán bộ, viên chức nêu cao trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu tham gia chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất;

- Thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp “5K” gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế;

- Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập trung đông người, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người;

- Hạn chế cử cán bộ đi công tác ở tỉnh khác, trừ trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ cần thiết, cần phối hợp với cơ quan địa phương nơi cán bộ đến công tác, thực hiện các biện pháp an toàn chống dịch trước và sau chuyến công tác, yêu cầu tất cả cán bộ đi công tác khi trở về Hà nội phải khai báo y tế trên Website http//tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội.

Viện trưởng Nguyễn Văn Liêm yêu cầu các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Viện và văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

Các thông tin khác :