Viện Bảo vệ thực vật thông báo mời thầu gói thầu
Ngày đăng : 14/01/2014

Tên dự án: "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Bảo vệ thực vật" thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp- khoản vay 2283-VIE(SF) vay vốn ADB

Nguồn vốn: Vốn do nhà nước cấp cho tiểu dự án  "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Bảo vệ thực vật" thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp- khoản vay 2283-VIE(SF), vay vốn ADB.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ 9h ngày 14 tháng 9 năm 2009 đến trước 9h30 ngày 15 tháng 10 năm 2009 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMT: Phòng kế toán- Viện Bảo vệ thực vật- Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại 04 3.8384515; Fax; 04 3.8363563

Giá bán 1 bộ HSMT: 1,000,000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)

Địa điểm nhận HSDT: Phòng Kế toán- Viện Bảo vệ thực vật

Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Bảo đảm dự thầu: 27,000,000VNĐ (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 10 năm 2009, tại Viện Bảo vệ thực vật.

Viện Bảo vệ thực vật kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các thông tin khác :