Tạp chí BVTV số 2 năm 2017

                                                                                                                                                                 Tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Cải dại Rorippa indica (L.) Hiern ký chủ thích hợp cho sâu tơ Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) tồn tại trên đồng ruộng

Tải về

2

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh héo vàng trên cây ba kích (Morinda officinalis How.)

Tải về

3

Nghiên cứu tính kháng thuốc của nhện đỏ nâu (Oligonychus coffeae Nietner) hại chè tại Thái Nguyên năm 2014-2016

Tải về

4

Ảnh hưởng của vi khuẩn Lysobacter antibioticus đến tuyến trùng nốt sần rễ Meloidogyne incognita trong điều kiện phòng thí nghiệm

Tải về

5

Các loại Ong Ký Sinh sâu đục thân Bactra venosana (Zeller) và hoạt động của chúng trên đồng cói ở Ninh Bình và Thanh Hóa

Tải về

6

Một số đặc điểm sinh vật học và hiệu lực phòng trừ của một số loại thuốc trừ sâu đối với sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella Stainton) gây hại cây quýt Hương Cần tại Thừa Thiên Huế

Tải về

7

Đánh giá hiệu quả của chất điều hòa sinh trưởng EAA đối với cây cà chua

Tải về

8

Phòng trừ bệnh thối gốc mốc trắng lạc bằng Vi khuẩn đối kháng vùng rễ lạc phân lập tại Quáng Nam

Tải về

CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT

9

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora hại cây Sầu riêng

Tải về

10

Quy trình phòng chống bệnh Chổi Rồng hại Nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Tây Nam Bộ

Tải về

11

Quy trình phòng chống bệnh Chổi Rồng hại Nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Đông Nam Bộ

Tải về

12

Quy trình kỹ thuật quản lý  bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại điều

Tải về

                                                                                                                                    Viện Bảo vệ thực vật