Tạp chí BVTV số 1 năm 2023

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Đánh giá khả năng đối kháng vi khuẩn Erwinia sp. gây bệnh thối hoa huệ
bằng các chủng xạ khuẩn
Evaluation of Antibacterial Activity of Actinomyces Isolates on Erwinia sp.
causing Soft Rot Disease on Tuberose

Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Quốc Việt, Võ Phước Thịnh và Lê Minh Tường………

Tải về

2

Nghiên cứu sàng lọc xạ khuẩn đối kháng nấm Fusarium circinatum
Corynespora torulosa
gây bệnh thối quả chuối nhằm ứng dụng trong bảo
quản sau thu hoạch
Screening for Antagonistic Actinomycetes Against Fusarium circinatum and
Corynespora torulosa Causing Banana Fruit Rot for Application in Post-harvest
Preservation
Phan Hồ Bảo Linh, Nguyễn Duy Tới, Nguyễn Thị Vân, Lại Tiến Dũng, Đinh
Thuý Hằng, Nguyễn Thị Hiếu Thu…………………………………………………….

Tải về

3

Hiện trạng và tác nhân gây bệnh đen xơ trên mít Thái (Artocarpus
heterophyllus
Lam.) tại Thành phố Hồ Chí Minh
Current Status and Causal Agent of Bronzing Disease of Jackfruit (Artocarpus
heterophyllus
Lam.) in Ho Chi Minh City
Võ Thị Ngọc Hà, Phạm Kim Huyền, Đinh Thị Thảo Quyên………………………

Tải về

4

Phân lập, xác định một số đặc điểm của nấm gây bệnh hại rễ cây trà hoa
vàng vùng Tam Đảo – Vĩnh
Isolation, Identification of Some Characteristics of Root Rot Fungi on Camellia
chrysantha
in Tam Dao – Vinh Phuc
Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Đặng Việt, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Hồng Chiên…

Tải về

5

Thành phần sâu hại cây cúc hoa (Chrysanthemum indicum L.) tại Hà Nội và
một số vùng phụ cận
The Pest Insect Composition of Chrysanthemum indicum L. Plant in Ha Noi and
Vicinity Areas
Lê Thị Thu, Nguyễn Bá Hưng, Chu Thị Mỹ, Đặng Thị Hà, Phan Thị Thu, Nguyễn
Viết Đông, Phan Thúy Hiền……………………………………………………………

Tải về

6

Thành phần sâu bệnh hại và hiệu lực của một số thuốc trừ sâu hại chính
trên cây đậu tương tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Composition Pests and Efficacy of Some Insecticides Controling Major InsectPests on Soybean in Thua Thien Hue Province
Lê Khắc Phúc, Phạm Thị Trà Giang, Phạm Văn Cường, Trần Minh Quang, Hồ
Công Hưng, Nguyễn Đình Thi, Trần Thế Dân, Nguyễn Hoàng Lan Anh …………

Tải về

7

Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và tình hình sâu
bệnh trên cây hoa cúc susi
(Calendula oficinalis)
tại Thừa Thiên Huế
Effects of Foliar Fertilizers on Growth, Development, Pests and Diseases on
Calendula oficinalis in Thua Thien Hue Province
Trần Thị Xuân Phương, Lê Nguyên Phúc, Nguyễn Viết Hiếu, Lê Nguyễn Hồng
Nhi, Trần Quốc Huy, Nguyễn Hữu Tân..................................................................

Tải về

8

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến sự gây hại của nhện gié và
năng suất trên giống lúa Hà Phát 3 tại Thừa Thiên Huế
Effects of Nitrogen Fertilizer Amount on Damege of Panicle Rice Mite and Grain
Yield of Ha Phat 3 Rice Variety in Thua Thien Hue Province
Trần Thị Hoàng Đông, Võ Hoàng Minh Thu, Lê Khắc Phúc, Lê Khắc Hoàng..…

Tải về

9

Thành phần cỏ dại trong vườn cà phê vối giai đoạn kiến thiết cơ bản tại
Tỉnh Đắk Lắk
Weed Flora Composition in Young Robusta Coffee Plantation in Dak Lak Province
Đỗ Thị Kiều An, Nguyễn Thị Hương Cẩm…………….…………………………….

Tải về