THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOÀI SÂU HẠI XÂM LẤN VÀ SÂU HẠI MỚI NỔI Ở VIỆT NAM
Ngày đăng : 01/08/2019

Thông tin về một số loài sâu hại xâm lấn và sâu hại mới nổi ở Việt Nam, hãy truy cập theo cách sau: coppy đường link phía dưới sau đó paste vào trang google.com.vn rồi bấm enter thì mới xem được.

 https://drive.google.com/file/d/0B-x3P5CD31DeLTFzQXZHTWVYRjhZQU43SEtkWjhfbUJGTzVj/view?usp=sharing_eil&ts=5d42b264

Các thông tin khác :
· KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ GIÁM ĐỊNH THÀNH PHẦN SÂU BỆNH HẠI VÀ HIỆN TƯỢNG RỤNG LÁ CHẾT CÂY NA Ở HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
· KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ HIỆN TƯỢNG HÉO LÁ CHẾT CÂY NA TẠI LA HIÊN - VÕ NHAI – THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠM THỜI
· KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU, NHỆN HẠI CÂY NA TẠI LA HIÊN - VÕ NHAI – THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠM THỜI
· CUỘC XÂM LĂNG TOÀN CẦU CỦA MỘT LOÀI SÂU MỚI
· TỈNH ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ DỊCH SÂU KEO PHÁ LÚA
· LẦN ĐẦU TIÊN GHI NHẬN SỰ XUẤT HIỆN CỦA SÂU ĐỤC LÁ CÀ CHUA NAM MỸ Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Ở VIỆT NAM: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ
· HỘI THẢO GIỚI THIỆU KỸ THUẬT LAMP KIT GIÁM ĐỊNH BỆNH VI RÚT KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM
· FIRST REPORT OF SRILANKAN CASSAVA MOSAIC VIRUS INFECTING CASSAVA IN VIETNAM
· KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SÂU ĐỤC LÁ CÀ CHUA NAM MỸ TẠI LÂM ĐỒNG
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới