Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế ...

Viện Bảo vệ thực vật tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu 03 quy trình kỹ thuật của đề tài “Ứng dụng công nghệ sinh học để chẩn đoán, nhân giống sạch bệnh và quản lý bệnh virus hồ tiêu” do ThS. Tạ Hoàng Anh - Viện Bảo vệ thực vật chủ trì. Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ thực vật, Hội Côn trùng học Việt Nam, Viện Nghiên cứu nông nghiệp ...

Để xem chi tiết "  Một số biện pháp phòng chống bệnh vàng lá thối rễ cây ba kích tím ( Morinda officinalis How.) tịa Quảng Ninh. Xin mời truy cập Tại đây...

Để xem chi tiết " Ứng dụng trình tự COI cho việc định loại mẫu loài bọ xít muỗi Helopeltis sp gây bệnh hại trên các cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng". Xin mời truy cập Tại đây...

Ngày 26 tháng 10 năm 2020 Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ra Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Bảo vệ thực vật kể từ ngày 01/11/2020....