Để xem chi tiết "QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)" ban hành kèm theo công văn số 2503/SNN-TT&BVTV, ngày 07/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. Xin mời truy cập Tại đây...

Đề xem chi tiết Danh mục nguồn gen năm 2020. Xin mời truy cập Tại đây...

           Thanh long là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và chiếm tỉ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khâu (trên 1,1 tỉ USD). Việt Nam đứng đấu thế giới về cung ứng quả thanh long. Đến nay thanh long được trồng 60/63 tỉnh thành, trong đó Bình Thuận 31 ngàn ha, Long An 13 ngàn ha, Tiền Giang 8 ngàn ha, đồng thời cũng là 1 trong 12 loại cây ăn quả chủ lực của nước ta. Quả ...

Đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.                   Ngày 7 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành phiên họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài          Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài gồm có:         1. GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn – ...

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế ...