Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế
Ngày đăng : 07/07/2017

Chức năng
Giúp Viện trong lĩnh vực xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học – Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, hợp tác quốc tế, đào tạo và thông tin KHCN trong toàn Viện.
Nhiệm vụ
a. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học.
b. Phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật khoa học công nghệ vào sản xuất.
c. Tham gia các hoạt động hội chợ, Triển lãm về lĩnh vực liên quan cùng với các đơn vị trong Viện.
d. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực BVTV và liên quan.
e. Tập huấn, huấn luyện; thông tin thư viện, xuất bản và quản lý lưu trữ thông tin khoa học công nghệ.

Lãnh đạo phòng: TS. Lê Mai Nhất, Trưởng phòng.

                              Th.S Nguyễn Công Thành, Phó trưởng phòng.

Thành tích đạt được qua các thời kỳ

- Nhiền năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
-  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về thành tích trong công tác năm 2005, 2006, 2009, 2010, 2012.
-  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011
-  Huân chương lao động hạng Ba năm 2012

Liên hệ: Phòng Khoa học - HTQT, Viện Bảo vệ thực vật, Phường Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội

              ĐT: 024 38389724; Fax: 024 38389724/38363 563
              E-mail: ppri.vaas@mard.gov.vn

 

Các thông tin khác :