LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BỘ MÔN THUỐC, CỎ DẠI VÀ MÔI TRƯỜNG

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BỘ MÔN THUỐC, CỎ DẠI VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11/10/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường cho TS. Đào Bách Khoa.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II có điều chỉnh, sửa đổi so với Thông báo cũ

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐẤU TRANH SINH HỌC

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐẤU TRANH SINH HỌC

Ngày 28/9/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Đấu tranh sinh học cho TS. Lại Tiến Dũng.

Fruit And Vegetables: Opportunities And Challenges For Small-Scale Sustainable Farming

Fruit And Vegetables: Opportunities And Challenges For Small-Scale Sustainable Farming

The book from FAO and CIRAD offers guidance to small-scale farmers when starting or expanding fruit and vegetable production.

Agroecological transformation for sustainable food systems

Agroecological transformation for sustainable food systems

Agroecological transformation for sustainable food systems. Special France-CGIAR partnership

Cassava Witches Broom Disease (CWBD) - Bệnh chổi rồng hại sắn (CWBD)

Cassava Witches Broom Disease (CWBD) - Bệnh chổi rồng hại sắn (CWBD)

Hiện nay, ở Đông Nam Á có hai loại bệnh hại sắn nguy hiểm là: bệnh chổi rồng (CWBD) và bệnh khảm lá (CMD).

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ Efficacy of Entomopathogenic Nematode, Heterorhabditis indica Against Striped Flea Beetle on Cruciferous Vegetables in Viet Nam

Nền nông nghiệp phát triển tích hợp “đa giá trị”

Nền nông nghiệp phát triển tích hợp “đa giá trị”

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, chiến lược nông nghiệp, không phải là điều chuyển, phân bổ quy mô, tăng giảm nội ngành đơn thuần, mà hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với yêu cầu quan trọng nhất là chuyển đổi mô hình phát triển, không gian phát triển, tư duy phát triển.