BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG: 'VIDA ĐẾN ĐÚNG LÚC NỀN NÔNG NGHIỆP ĐANG CẦN'

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG: 'VIDA ĐẾN ĐÚNG LÚC NỀN NÔNG NGHIỆP ĐANG CẦN'

Anh Trương Gia Bình nói sứ mạng thứ nhất của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) là lựa chọn cống hiến thứ nhất ở khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sứ mạng thứ hai là chọn khâu khó nhất: kinh tế số nông nghiệp. Chúng tôi cho rằng sự lựa chọn này là khôn ngoan, trí tuệ.

GS.TS. NGUYỄN HOÀNG TRÍ LÀ NGUỜI CÓ CÔNG ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH BẢN ĐỒ SINH QUYỂN THẾ GIỚI

GS.TS. NGUYỄN HOÀNG TRÍ LÀ NGUỜI CÓ CÔNG ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH BẢN ĐỒ SINH QUYỂN THẾ GIỚI

GS-TS. Nguyễn Hoàng Trí là người có công đầu trong việc đưa Việt Nam vào danh sách bản đồ sinh quyển thế giới. Cả cuộc đời của ông miệt mài nghiên cứu các công trình khoa học không biết mệt mỏi và châm ngôn làm việc của ông là theo đuổi mục tiêu của mình đến lúc thành công.

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: CƠ HỘI CHO CÁC SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: CƠ HỘI CHO CÁC SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG

Ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: Chúng ta đặt câu hỏi CDĐL thuộc sở hữu là ai? Theo tôi, CDĐL là tài sản quốc gia nhưng sở hữu là UBND tỉnh, người hưởng lợi trực tiếp là những người sản xuất. Việc chống hàng “nhái” thì đầu tiên những người có sản phẩm thật ý thức được việc cùng nhau hành động, phải tự tổ chức, cung ứng sản phẩm thật thông qua vai trò của các