LUẬT TRỒNG TRỌT

LUẬT TRỒNG TRỌT

Luật Trồng trọt được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀN QUỐC

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀN QUỐC

Chiều ngày 17/12/2019, Viện Bảo vệ thực vật (PPRI) đã đón tiếp đoàn khách của Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) đến thăm và làm việc. Về phía Viện Bảo vệ thực vật, Viện trưởng TS. Nguyễn Văn Liêm chủ trì tiếp đón đoàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện, bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch thực vật, phòng KH&HTQT. Mục đích của chuyến thăm và làm việc là nhằm ký kết dự án hợp tác về dự báo sâu

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ  VÀ TIẾN SĨ NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2020

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ và tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020 đợt I.