Để xem chi tiết tạp chí BVTV số 1 năm 2019. Xin mời truy cập Tại đây...

Đê xem chi tiết nội dung các bài đăng trong tạp chí BVTV số 1. Xin mời truy cập Tại đây   ...

TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017...

Một số trao đổi về hiện trạng bệnh Virus Lúa Lùn Sọc Đen Phương Nam...

Tác nhân gây bệnh vi rút khảm lá sắn tại tây Ninh...

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI...

Công nghệ sản xuất và phát triển cây ăn quả có múi sạch bệnh ở các tỉnh phía Bắc. Ngô Vĩnh Viễn, Hà Minh Trung, Vũ Đình Phú, Mai Thị Liên, Nguyễn Văn Tuất, Trần Quang Tấn và CTV...

Quy trình thâm canh giống Đào chín sớm ĐCS1 - Viện Bảo vệ thực vật...