Quy trình phòng chống bệnh Chổi Rồng hại Nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ...

Tải về MỤC LỤC 1 Khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế Tải về 2 Bộ môn Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Nông lâm Huế 50 năm thành lập và phát triển (1967 - 2017) Tải về 3 Nhận dạng gen kháng bệnh đạo ôn ở một số tỉnh Bắc miền Trung bằng các dòng lúa chỉ thị đơn gen kháng Tải về 4 Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn ở thành phố Huế Tải về 5 Điều tra hiện trạng gây hại của cỏ dại trên lúa gieo sạ ...