Để hoàn thành tốt hơn Chức năng, Nhiệm vụ trong bối cảnh “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” và “Chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020 ” đã được Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt,...

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 14/5/2013 đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh đã đến thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật....

Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng trong phòng trừ dịch hại cây trồng mới thu thập được ở Việt Nam...

Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2011, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện triển khai dự án “ Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam”. Mã số: AGB/2008/002 do ACIAR tài trợ, tại điểm Mường Sang và Phiêng Luông- Mộc Châu. Đoàn kiểm tra gồm 4 thành viên, trưởng đoàn là PGS, TS. Phạm Thị Vượng- Phó Viện ...

Ngày 06/07/2011 Hội nghị đầu bờ “Phòng trừ sâu đục cuống quả vải trong sản xuất vải hàng hóa an toàn” đã được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Trại Ba, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang....

Trong khuôn khổ dự án “Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản vùng cao Tây Bắc Việt Nam” - Mã số AGB/2008/002 do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ, từ ngày 19 - 20 tháng 4 năm 2011,...

Việc sản xuất chế phẩm NPV lâu nay đều tiến hành bằng cách nhiễm vi rút NPV của loài sâu tương ứng, rồi nghiền lọc và đem ra sử dụng....

Ngày 29-30/3/2011, tại Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội, Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả, tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả năm thứ 3 (năm 2010) thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia”, mã số AGB 2006/066 do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ và bàn kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2011, ...