Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2011, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện triển khai dự án “ Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam”. Mã số: AGB/2008/002 do ACIAR tài trợ, tại điểm Mường Sang và Phiêng Luông- Mộc Châu. Đoàn kiểm tra gồm 4 thành viên, trưởng đoàn là PGS, TS. Phạm Thị Vượng- Phó Viện ...

Ngày 06/07/2011 Hội nghị đầu bờ “Phòng trừ sâu đục cuống quả vải trong sản xuất vải hàng hóa an toàn” đã được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Trại Ba, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang....

Trong khuôn khổ dự án “Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản vùng cao Tây Bắc Việt Nam” - Mã số AGB/2008/002 do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ, từ ngày 19 - 20 tháng 4 năm 2011,...

Việc sản xuất chế phẩm NPV lâu nay đều tiến hành bằng cách nhiễm vi rút NPV của loài sâu tương ứng, rồi nghiền lọc và đem ra sử dụng....

Ngày 29-30/3/2011, tại Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội, Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả, tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả năm thứ 3 (năm 2010) thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia”, mã số AGB 2006/066 do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ và bàn kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2011, ...

Ngày 16/11/2010, Vụ Khoa học và các ngành kinh tế kỹ thuật, Vụ tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài “Quản lý bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn trên cà chua để có sản phẩm an toàn cho nội tiêu và xuất khẩu” năm 2010 do TS. Đoàn Thị Thanh, trưởng bộ môn Bệnh cây- Viện BVTV làm chủ trì. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:...

Tại cuộc họp BCĐ phòng trừ bệnh LSĐ chiều qua, Cục BVTV cho biết mặc dù số tỉnh xuất hiện dịch không tăng nhiều nhưng diện tích nhiễm bệnh tại các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra vẫn tiếp tục lan nhanh, trung bình trên 100 ha mỗi ngày....