TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017

Tải về

CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI

1

Nghị định 108/NĐ-CP: Công tác quản lý nhà nước về phân bón

Tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2

Khảo sát khả năng ăn mồi của Bọ rùa sáu vệt đen Menochilus sexmaculatus Fabricius (Coleoptera: Coccinellidae) kiểm soát Rệp mềm Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) và Bọ trĩ  Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) trong phòng thí nghiệm

Tải về

3

Một số dữ liệu bước đầu về tình hình gây hại, đặc điểm hình thái của sâu đục thân cây cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera: Tortricidae) tại tỉnh Trà Vinh

Tải về

4

Khả năng kiểm soát mọt thuốc lá Lasioderma serricorne gây hại thức ăn nuôi cá của Ong Anisopteromalus calandrae (Howard

Tải về

5

Phân lập và đánh giá độc tính đối với côn trùng gây hại của Bacillus thuringiensis phân lập từ mẫu đất

 Tải về

6

Diễn biến mật độ một số côn trùng bắt mồi phổ biến và vật mồi của chúng trên cây Chè tại Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2016

Tải về

7

Ảnh hưởng của tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne incognita đến sáu giống cà tím tại tỉnh Lâm Đồng

Tải về

8

Thành phần rệp sáp vảy (Hemiptera: Diaspididae) hại na ở Việt Nam

Tải về

           9

Kết quả bước đầu thử nghiệm sử dụng ong ký sinh Anisopteromalus calandrae (Howard) để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn  nuôi cá bảo quản trong kho

Tải về

 10

Đánh giá mức độ kháng bệnh Potato Virus Y (PVY) của các dòng, giống thuốc lá

Tải về

11

Đánh giá các tổ hợp lai triển vọng kháng bệnh bạc lá lúa trong điều kiện vụ mùa tại Lào Cai

Tải về

TỔNG HỢP

12

Cần xử lý bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng trên đồng ruộng – nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm ở Việt Nam

Tải về

13

Tổng Mục lục năm 2017

Tải về

                                                                                                            Viện Bảo vệ thực vật