Danh sách các nguồn gen VSV năm 2021...

Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện năm 2021...

Tiến bộ kỹ thuật (TBKT) được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp thiết địa phương "Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti Matile -Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ" mã số: ĐTDL.22/17, do TS. Nguyễn Thị Thủy, Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng - Viện Bảo vệ thực vật chủ trì, được tiến hành trong thời gian 2017-2020. Đồng thời có ...

  Để xem chi tiết "Danh mục nguồn gen vi sinh vật gây bệnh năm 2019". Xin mời truy cập Tại đây...

Để xem chi tiết nội dung quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu. Xin mời truy cập Tại đây...

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 1. Tên quy trình kỹ thuật: Quy trình phòng trừ bệnh hại trên cam trước thu hoạch có sử dụng sản phẩm nano (Ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-BVTV/KH-HTQT của Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật ngày 24/9/2019)2. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Nguyễn Hoài Châu2, Nguyễn Thị Tường Vân2, Đào Trọng Hiền2, Hà Minh Thanh1, Phạm Thị Dung1, Ngô Thị Thanh Hường1, Đỗ Duy Hưng1, Vũ Duy Minh1, Nguyễn Nam Dương1.Địa chỉ tác giả: Viện Bảo vệ thực ...

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH...

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH...