CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ SÂU KEO MÙA THU (FAW) TẠI VIỆT NAM
Ngày đăng : 13/06/2022

        Với mục tiêu đánh giá các hoạt động kiểm soát sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam và các nước trên thế giới; rà soát các kết quả nghiên cứu về (FAW) và các biện pháp phòng chống tại Việt Nam; trao đổi,  đề xuất một số giải pháp công nghệ thích hợp trong kiểm soát (FAW) trong thời gian tới ở Việt Nam để xây dựng mô hình thử nghiệm.

        Ngày 10/6/2022 Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật tổ chức Hội thảo quốc tế “Các giải pháp công nghệ trong quản lý sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam”. Điều hành Hội thảo do TS. Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, TS. Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật và Dr. Alison Watson, Trưởng Ban thư ký, Kế hoạch hành động của ASEAN ứng phó sâu keo mùa thu..

        Hội thảo với sự tham dự  của 36 đại biểu trực tiếp và 10 tỉnh tham gia trực tuyến và chia sẻ cho 63 tỉnh thành trong cả nước,  đại diện của Cục Bảo vệ thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Nghiên cứu ngô, đại diện các Trường Đại học, đại diện chính phủ New Zealand và Australian tại Việt Nam, đại diện các tổ chức: FAO, Crop life, CIMMYT (Trung tâm cải tiến ngô và lúa mỳ quốc tế), CIRAD, Bayer, Syngenta,  Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam và truyền hình VCT16. Hội thảo có một số bài tham luận sau:

  1. “Chiến lược quản lý sâu keo mùa thu tại Châu Phi và Châu Á – Bài học kinh nghiệm” và “Giới thiệu về các công nghệ kiểm soát FAW trên thế giới” (do TS. Joe Huesing – Cố vấn kỹ thuật cấp cao về FAW của FAO và USAID báo cáo)

  2. Thực trạng, chiến lược và giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam (do TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục Bảo vệ thực vật báo cáo)

  3. Một số nghiên cứu về sâu keo mùa thu tại Việt Nam (do TS. Lê Xuân Vị, Viện Bảo vệ thực vật báo cáo).

  4. Nghiên cứu và ứng dụng bẫy pheromone trong phòng trừ tổng hợp sâu keo mùa thu tại Việt Nam (do TS. Trần Thị Thu Phương, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo).

        Hội thảo đã nghe các nhà khoa học báo cáo các kết quả nghiên cứu về đặc điểm gây hại, đặc điểm sinh học sinh thái, quy luật phát sinh phát triển của sâu keo mua thu và các giải pháp phòng chống loài gây hại này tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

        Hội thảo cũng được nghe các ý kiến thảo luận và chia sẻ thông tin của các nhà khoa học,  Lãnh đạo đại diện từ Cục Bảo vệ thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ, Chi cục Bảo vệ thực vật Sơn La và Crop life, đại diện cho các công ty thành viên và TS. Joe Huesing về một số giải pháp cơ bản trong phòng chống sâu keo mùa thu cho hiệu quả cao nhất như: sử dụng giống kháng, giống kháng chuyển gen, thực hiện công tác tuyên truyền đoàn thể, phổ biến rộng tới nông dân, mở rộng xây dựng dịch vụ tổ chức bảo vệ thực vật, IPM và tổng hợp các biện pháp sinh học, bẫy pheromone và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ cao (phun từ khi 3-5 lá đến 7-9 lá, 1 năm 2 vụ, phun luôn để đạt hiệu quả cao, giảm được chi phí, có thể sử dụng máy bay để phun)….

        Sau khi thảo luận, Bà Alison đã gửi lời cảm ơn đến TS. Joe Huesing – Cố vấn kỹ thuật cấp cao về FAW của FAO và USAID đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm và đóng góp trao đổi thông tin cho Hội thảo. Bà cũng cảm ơn các đơn vị, địa phương đã chia sẻ thông tin và và mong mọi ý kiến phản hồi của mọi người với Bà thông qua email và cảm ơn vì đã mời Bà tham dự buổi Hội thảo rất ý nghĩa này.

        Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, các đơn vị…đã đến tham dự hội thảo và để ghi nhận cảm ơn tới các tổ chức quốc tế, Cục Bảo vệ thực vật đã trao quà lưu niệm tới Bà Alison. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Quý Dương , Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã tổng kết Hội thảo, đưa ra các giải pháp chung trong phòng chống sâu keo mùa thu đã và đang thực hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, TS. Nguyễn Quý Dương cũng đề xuất giải pháp mời nông dân các nước Asean đến tham quan và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các Hội thảo quốc tế trong Asean, FAO, CIMMYT…

                                                                                                                     Phòng Khoa học và HTQT- Viện BVTV    

                                                                                           

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO:

Các thông tin khác :
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN GIÁM ĐỊNH
· LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ ĐẠI HỌC TÂY SYDNEY-ÚC
· CHÚC MỪNG TÂN PGS.TS. TRỊNH XUÂN HOẠT
· LẾ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC
· KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ " MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC"
· TRUNG TÂM ĐÂU TRANH SINH HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2022
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN CON TRÙNG VÀ TUYẾN TRÙNG
· HỌI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN BỆNH CÂY VÀ MIỄN DỊCH THỰC VẬT
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới