CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ SÂU KEO MÙA THU (FAW) TẠI VIỆT NAM
Ngày đăng : 13/06/2022

        Với mục tiêu đánh giá các hoạt động kiểm soát sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam và các nước trên thế giới; rà soát các kết quả nghiên cứu về (FAW) và các biện pháp phòng chống tại Việt Nam; trao đổi,  đề xuất một số giải pháp công nghệ thích hợp trong kiểm soát (FAW) trong thời gian tới ở Việt Nam để xây dựng mô hình thử nghiệm.

        Ngày 10/6/2022 Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật tổ chức Hội thảo quốc tế “Các giải pháp công nghệ trong quản lý sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam”. Điều hành Hội thảo do TS. Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, TS. Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật và Dr. Alison Watson, Trưởng Ban thư ký, Kế hoạch hành động của ASEAN ứng phó sâu keo mùa thu..

        Hội thảo với sự tham dự  của 36 đại biểu trực tiếp và 10 tỉnh tham gia trực tuyến và chia sẻ cho 63 tỉnh thành trong cả nước,  đại diện của Cục Bảo vệ thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Nghiên cứu ngô, đại diện các Trường Đại học, đại diện chính phủ New Zealand và Australian tại Việt Nam, đại diện các tổ chức: FAO, Crop life, CIMMYT (Trung tâm cải tiến ngô và lúa mỳ quốc tế), CIRAD, Bayer, Syngenta,  Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam và truyền hình VCT16. Hội thảo có một số bài tham luận sau:

  1. “Chiến lược quản lý sâu keo mùa thu tại Châu Phi và Châu Á – Bài học kinh nghiệm” và “Giới thiệu về các công nghệ kiểm soát FAW trên thế giới” (do TS. Joe Huesing – Cố vấn kỹ thuật cấp cao về FAW của FAO và USAID báo cáo)

  2. Thực trạng, chiến lược và giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu (FAW) tại Việt Nam (do TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục Bảo vệ thực vật báo cáo)

  3. Một số nghiên cứu về sâu keo mùa thu tại Việt Nam (do TS. Lê Xuân Vị, Viện Bảo vệ thực vật báo cáo).

  4. Nghiên cứu và ứng dụng bẫy pheromone trong phòng trừ tổng hợp sâu keo mùa thu tại Việt Nam (do TS. Trần Thị Thu Phương, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo).

        Hội thảo đã nghe các nhà khoa học báo cáo các kết quả nghiên cứu về đặc điểm gây hại, đặc điểm sinh học sinh thái, quy luật phát sinh phát triển của sâu keo mua thu và các giải pháp phòng chống loài gây hại này tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

        Hội thảo cũng được nghe các ý kiến thảo luận và chia sẻ thông tin của các nhà khoa học,  Lãnh đạo đại diện từ Cục Bảo vệ thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ, Chi cục Bảo vệ thực vật Sơn La và Crop life, đại diện cho các công ty thành viên và TS. Joe Huesing về một số giải pháp cơ bản trong phòng chống sâu keo mùa thu cho hiệu quả cao nhất như: sử dụng giống kháng, giống kháng chuyển gen, thực hiện công tác tuyên truyền đoàn thể, phổ biến rộng tới nông dân, mở rộng xây dựng dịch vụ tổ chức bảo vệ thực vật, IPM và tổng hợp các biện pháp sinh học, bẫy pheromone và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ cao (phun từ khi 3-5 lá đến 7-9 lá, 1 năm 2 vụ, phun luôn để đạt hiệu quả cao, giảm được chi phí, có thể sử dụng máy bay để phun)….

        Sau khi thảo luận, Bà Alison đã gửi lời cảm ơn đến TS. Joe Huesing – Cố vấn kỹ thuật cấp cao về FAW của FAO và USAID đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm và đóng góp trao đổi thông tin cho Hội thảo. Bà cũng cảm ơn các đơn vị, địa phương đã chia sẻ thông tin và và mong mọi ý kiến phản hồi của mọi người với Bà thông qua email và cảm ơn vì đã mời Bà tham dự buổi Hội thảo rất ý nghĩa này.

        Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Liêm, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, các đơn vị…đã đến tham dự hội thảo và để ghi nhận cảm ơn tới các tổ chức quốc tế, Cục Bảo vệ thực vật đã trao quà lưu niệm tới Bà Alison. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Quý Dương , Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã tổng kết Hội thảo, đưa ra các giải pháp chung trong phòng chống sâu keo mùa thu đã và đang thực hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, TS. Nguyễn Quý Dương cũng đề xuất giải pháp mời nông dân các nước Asean đến tham quan và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các Hội thảo quốc tế trong Asean, FAO, CIMMYT…

                                                                                                                     Phòng Khoa học và HTQT- Viện BVTV    

                                                                                           

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO:

Các thông tin khác :
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN GIÁM ĐỊNH
· Tiến sĩ Việt tìm ra gen bảo vệ 10% lương thực toàn cầu
· Lúa ma bùng phát ở Hà Nam
· Khởi động dự án nâng cao tính bền vững, giá trị cây cà phê, hồ tiêu
· Synergistic Effects of a Root-Endophytic Trichoderma Fungus and Bacillus on Early Root Colonization and Defense Activation Against Verticillium longisporum in Rapeseed
· Design and Validation of Plasmid Vectors for Characterizing Protein–Protein Interactions in Spodoptera frugiperda Insect Cells
· Mapping of Crown Rust (Puccinia coronata f. sp. avenae) Resistance Gene Pc54 and a Novel Quantitative Trait Locus Effective Against Powdery Mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) in the Oat (Avena sativa) Line Pc54
· Gia Lai: Phấn đấu đến năm 2025 mở rộng diện tích chanh dây lên 20.000 ha
· LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ ĐẠI HỌC TÂY SYDNEY-ÚC
· Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài KHCN
· Phong chức danh GS, PGS năm 2010
· Hội nghị đầu bờ: Phòng trừ bệnh thối nhũn hành, tỏi tại Hải Dương
· Hội nghị Khoa học và Công nghệ Viện BVTV năm 2010
· LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY XUÂN TÂN MÃO 201
· BÁO CÁO NGÀY TÌNH HÌNH BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA
· Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia” năm 2010 và kế hoạch thực hiện trong năm 2011
· MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN SINH KHỐI TẾ BÀO SÂU KHOANG (S. litura) ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI RÚT NPV
· Tham quan mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại Bắc Hà- Lào Cai