Cassava Witches Broom Disease (CWBD) - Bệnh chổi rồng hại sắn (CWBD)
Ngày đăng : 10/09/2021

Hiện nay, ở Đông Nam Á có hai loại bệnh hại sắn nguy hiểm là: bệnh chổi rồng (CWBD) và bệnh khảm lá (CMD). Trong video này sẽ chỉ đề cập đến bệnh chổi rồng và giải pháp phòng chống.

1. Bệnh chổi rồng hại sắn được lan truyền do sử dụng hom giống nhiễm bệnh trồng cho vụ sau và do côn trùng môi giới.

2. Khi bị nhiễm bệnh nặng, năng suất củ sắn có thể giảm đến 80%.

3. Để ngăn bệnh lây lan, không sử dụng cây giống từ ruộng sắn bị bệnh.

4. Chỉ sử dụng cây sắn sạch bệnh và khỏe mạnh để trồng cho vụ sau.

5. Nhổ bỏ cây bị nhiễm bệnh, tiêu hủy hoặc đốt.

6. Dọn sạch hoặc đốt tàn dư cây sắn trên ruộng trước khi trồng vụ mới.

7. Duy trì độ dinh dưỡng của đất bằng cách sử dụng phân chuồng và phân hóa học cân đối để giúp cây sắn khỏe mạnh và chống chịu bệnh chổi rồng.

Các thông tin khác :