BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN GỬI THƯ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN GỬI THƯ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đầu thư, tôi xin gửi lời thăm hỏi và tình cảm trân quý của mình đến với những cộng sự đang đồng hành vì sự phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”. Tôi mới nhận nhiệm vụ không lâu, chưa có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện thân tình với tất cả các đồng chí. Nhưng qua những đồng chí đã có dịp làm việc, trao đổi, chia sẻ trực tiếp lẫn những bức thư

Viện Bảo vệ thực vật quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Viện Bảo vệ thực vật quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27/05/2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 110/TB-BVTV-VP “Về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”

Viện Bảo vệ thực vật giao nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Viện

Viện Bảo vệ thực vật giao nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Viện

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ký quyết định số 167/QĐ-BVTV-VP về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Viện cho bà Lê Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng Viện, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.